fbpx

Brief CLO aan Santokhi en Brunswijk over ontheffingen

GFC NIEUWS- De Centrale van Landsdienaren Organisaties, CLO, bijkans 50 jaar, onder andere als bewaker van de arbeidsverhoudingen in het kader van de verhouding werkgever-werknemer in het bijzonder de landsdienaren is zich vrij bewust van de koloniale cultuur waarmede wij nog steeds worden geconfronteerd n.l. een systeem van verdeel en heers.
Tegen deze achtergrond – hoezeer zij de regering het voordeel van de twijfel wil geven – maar met het historisch plaatje voor zich toch van oordeel is dat zij reeds in dit vroeg stadium de bel moet luiden alvorens het te laat wordt. De wildgroei neemt proporties aan die later mogelijk niet meer te stuiten zullen zijn.
Excellenties, in de pers mochten wij vernemen dat de directeur SZF is ontheven, hetgeen misschien uw goedvinden draagt; echter zijn er instituten in place die u regarderen welke u eerst zou moeten aanspreken en/of informeren alvorens tot deze daad te zijn overgegaan.
In dit kader merken we ook op dat de minister ook de Raad heeft ontbonden, na opmerkingen zijdens de CLO. In feite zoekt hij het pad van oorlog. Wat we naar u toe aangeven, is dat de minister niet de opportunity heeft genomen om alsnog met de Raad van gedachten te wisselen, maar gebruik heeft gemaakt van de macht van het minister-zijn om op autoritaire wijze handelingen te plegen die hij in deze tijd zou moeten nalaten.
Wij merken naar u toe op dat zulks ook het geval is met de directeur SPSB en directeur CBB. Het lijkt ons dat zulks in scenario’s zijn gezet om bepaalde burgers van dit land buiten spel te houden; hetgeen niet strookt met de beloften van voor de verkiezingen.
Ten aanzien van de directeur SPSB geven we aan dat de CLAD een jaar lang onderzoek heeft gepleegd, zonder enige redenen te vinden, de man aan te houden en of op te sluiten, maar nu wel.
We merken verder op dat we al 70 jaar en langer in dit land leven met de cultuur mensen in dienst te nemen vooral richting de verkiezingen. En als CLO kennen wij geen situaties waarbij na verkiezingen mensen buiten worden gesloten.
Natuurlijk hebben verschillende regeringen landsdienaren ontheven en hun eigen mensen geplaatst, maar zoals het nu gebeurd, lijkt het ons een plan dat nooit goed kan zijn voor de eenheid in samenleving.
Als voorbeeld geven wij u aan dat na de grote strijd van 1973 Henk Arron premier werd en om de verbroedering meer gestalte te geven, betrof zijn eerste benoeming, de zwager van Mungra’s tot directeur van Financiën. De burger Amersingh.
Aron richtte daarna de Landbouwbank op en plaatste dezelfde man als directeur van Landbouwbank. Aron en de NPS bleven dit soort verbroederingshandelingen plegen. Ook Bouterse die NPS-er geboren is, heeft zich min of meer aan deze houding gehouden. Wat wij nu zien, is in tegenstelling daarvan.
Intussen merken wij dat vanuit de VHP een versnipperingsmodel dat in scenario is ingezet dat nu al tot versnippering binnen CLO een eigen leven leidt, een zeer gevaarlijke tendens is voor de ontwikkeling in dit land.
Excellenties, wij wensen u opmerkzaam te maken een uwer ministers als directeur bij het MI-GLIS heeft gezeten alwaar het personeel vertrouwen in hem hadden opgezegd, alwaar hij op intimiderende wijze leiding heeft binnen het instituut.
Indachtig het recht van vereniging hebben de werknemers intussen gewerkt aan het samenstellen van een vakbond. Voor u is het goed om aan te geven dat intimidatie groter en breder negatiever werd uitgemeten naar het personeel toe.
Werknemers werden thuis gezet, delen van het salaris werd ingehouden/ afgetrokken, handelingen werden gepleegd, bussen gegeven door de Chinese Staat werden tegengehouden, ontslagvergunningen aangevraagd bij het ministerie van Arbeid; hetgeen werd afgewezen door de ontslagcommissie, rancune nam steeds hatelijke vormen aan door naar de rechter te stappen om deze mensen hun zuurverdiend brood te ontnemen.
Intussen constateren wij dat de nieuwe directeur die blijkbaar een zeer goede vriend is van de voormalige directeur in plaats van een schikking te treffen voor dit onzinnig kwaad verdere stappen onderneemt om deze werkers binnen instituut werkeloos te maken.
Wij doen een beroep op u excellenties om deze zaken en alle anderen een positievere richting te geven binnen de gewenste cultuurveranderingen van dit land die al een hele tijd genoemd wordt Het ‘Paradijs van Wereld’.
Hoogachtend,
Ronald Hooghart
Voorzitter CLO

BEKIJK OOK
President Santokhi ontvangt proefschrift over Saramacaanse traditionele geneeskunde