Breuk bij waterkerende dam Coronie

GFC NIEUWSREDACTIE- Een gemengde delegatie onder leiding van districtscommissaris Maikel Winter van Coronie heeft vandaag een bezoek aan de door wateroverlast getroffen gebieden.

Gebleken is dat de oorzaak van dit probleem een breuk bij de waterkerende dam is in het achterland van Coronie.

De burgervader heeft in Ingi Kondre in het ressort Welgelegen onmiddellijk de lozingen laten opschonen door Surzwam, die ook ondersteuning heeft aangeboden.

Vandaag nog worden 200 palen verzameld die gelijk gebruikt zullen worden om de breuk te dichten. De lokale gemeenschap van het ressort Welgelegen heeft hiervoor de volle ondersteuning toegezegd.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Goede tijden voor de democratie in Mama Sranan

De heer Sedoc van de afdeling ontwatering van het ministerie van Openbare Werken was er ook bij. Hij zei er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het overtollige water afgevoerd wordt uit de bewoonde gebieden.

De districtscommissaris zal ook de ressortleider van LVV Coronie instrueren om een oriëntatie te laten doen bij de mensen die schade hebben geleden aan hun landbouwgewassen en vee.

Tijdens de veldoriëntatie ontmoette de delegatie ook parlementariër Remie Tarnadi tegen, die ook een veldbezoek deed. Hij benadrukte dat er niet tegen de natuur gevochten kan worden.

De gemeenschap zal nog een beetje geduld moet betrachten terwijl er wordt gewerkt aan de oplossing voor het probleem.

Overige berichten