fbpx

Bredere samenwerking Suriname en Indonesië op onderwijsgebied

GFC NIEUWS- De minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, heeft op 20 augustus een 11-man sterke parlementaire delegatie uit Indonesië ontvangen.

De delegatie onder leiding van de vicevoorzitter van het parlement, Utut Adianto, bracht een beleefdheidsbezoek aan de minister van Onderwijs, met als doel de samenwerking tussen Suriname en Indonesië te verbreden en de vriendschapsbanden nog meer te gaan versterken.

Utut Adianto vindt de uitwisseling van ideeën in de toekomst heel belangrijk. Op educatief vlak wil Indonesië onder leiding van President Joko Widodo nog meer gaan exploiteren met name op het gebied van Human Resource. B

innen de Caricom wordt door middel van de Human Resource Strategie de mogelijkheid gecreёerd voor jongeren om het beroepsonderwijs te kunnen volgen en uiteindelijk te komen op master niveau.

Dit is nieuw voor Suriname en biedt de mogelijkheid voor meer technisch onderwijs, meer beroepsonderwijs en academisch onderwijs.

De vicevoorzitter spreekt de hoop uit dat Indonesië kan leren uit de kennis binnen het Surinaams onderwijs en dat er in de toekomst uitwisseling kan plaatsvinden van zowel studenten als docenten.

Het streven is om de Indonesische taal in 2045 te maken tot een internationale taal. Ook wil Indonesiё wetgeving voor de Javaanse taal.

Minister Ferrier heeft veel bewondering voor het succes van het Indonesisch ministerie van Onderwijs en is erg onder de indruk van het doel voor deze verdere uitwisseling met Indonesië.

De bewindsvrouwe die van huis uit psycholoog is, zegt dat elke investering in de mens zal leiden tot een betere productie, ook op economisch gebied. Ten aanzien van de uitwisseling van studenten en docenten ziet Indonesiё graag dat dit wordt opgevoerd.

BEKIJK OOK
Onnodige dood kinderen in AZ niet de schuld van artsen maar verkeerd beleid politici

Indonesië verstrekt reeds studiebeurzen aan Surinaamse studenten om in Indonesië te gaan studeren.

Ferrier deelde de delegatie mee dat het ministerie bezig is met drie grote veranderingen binnen onderwijs.

Op de eerste plaats gaat het om de wetgeving dat verouderd is, daarnaast vernieuwing binnen het onderwijsstructuur, omdat er veel meer ruimte moet zijn voor de technologische en de beroepensector.

Verder is de minister bezig met vernieuwing van curricula, met daarbij speciale aandacht voor cultuur.

Cultuur is nu een marketingproduct geworden en als land hebben wij veel te bieden, zegt Ferrier. Van Suriname uit wordt de Indonesische cultuur van Java gepresenteerd in Caricom verband.

De Javanen zijn in de delegatie en treden altijd op. Dit is voor Indonesië ook de ingang binnen de Caricom markt, aldus Ferrier.

De bewindsvrouwe bracht naar voren graag een pilot Pencak Silat op enkele scholen te introduceren. De delegatie is bereid om leraren voor Pencak Silat af te vaardigen.

Surinaamse presidenten die Indonesiё bezochten zijn: Ronald Venetiaan, Jules Wijdenbosch en in 2015 President Desiree Bouterse. In 1995 bracht de toenmalige president Haji Muhammad Soeharto ook een bezoek aan Suriname.