fbpx
Facebook Pagelike Widget

Brede en integrale aanpak bestrijding kinderarbeid

Arbeidsminister Soewarto Moestadja onderkent dat kinderen uit arme gezinnen slachtoffer kunnen worden van kinderarbeid.

De regering heeft zich intussen gecommitteerd aan een nationaal plan ter bestrijding van kinderarbeid. Het plan spitst zich toe op een brede en integrale aanpak van oorzaken die kunnen leiden tot kinderarbeid.

De brede aanpak dient te zorgen voor effectieve bescherming van alle kinderen die in Suriname wonen, inclusief kinderen van vreemdelingen in ons land.

Het gaat in deze niet slechts om kinderen te verwijderen uit de klauwen van kinderarbeid, maar het accent bij de uitvoering van dit programma zal vooral worden gelegd op preventie en tegelijkertijd op begeleiding van kinderen die slachtoffer zijn geweest van kinderarbeid.

De output van dit plan zal uiteindelijk zijn dat slachtoffers weer in de gelegenheid worden gesteld om naar school te gaan en te genieten van een kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving als kind. Om dit doel te bereiken worden meerdere ministeries betrokken bij de aanpak van kinderarbeid. Bereids is dit plan goedgekeurd door de Raad van Ministers.

Met de brede aanpak is reeds een begin gemaakt door het aannemen van de Wet Arbeidsbescherming. De wet heeft tot strekking dat arbeidsgezinnen in ons land beter gaan functioneren. De werking van de wet moet uiteindelijk tot uitkomst hebben dat de opvoeding van kinderen primair door de ouders wordt verricht, ook al zijn ze werkzaam.

Ten aanzien van de opvoeding van de oudere kinderen zullen voor de ouders aparte regels worden opgenomen in de Wet Werktijdenregeling die nu in behandeling is bij de Staatsraad.

De nadrukkelijke bedoeling is dat de ouders al vanaf geboorte van het kind nauw betrokken zijn bij de zorg en opvoeding om een evenwichtige en verantwoorde verdeling van zorg en arbeid te kunnen garanderen.

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…