fbpx
Breaking: Suriname wint rechtszaak over in beslagname euro 19 miljoen in Nederland

GFC NIEUWS- De rechtbank in Nederland heeft het strafvorderlijk beslag dat op 17 april 2018 is gelegd op een geldzending van 19.5 miljoen euro uit Suriname, met eindbestemming Hong Kong, opgeheven.

Het is in strijd met het internationaal publiekrecht (volkenrecht) gelegd. Ook wordt de teruggave van het geld gelast

In het kader van een onderzoek naar onregelmatigheden in zendingen van contant geld via vrachtlijnen van Schiphol viel het op dat dergelijke geldzendingen plaatsvonden vanuit Suriname naar Hong Kong via Schiphol. Op 13 april 2018 is weer een geldzending met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als ‘shipper’ gecontroleerd. De totale inhoud bedroeg 19,5 miljoen euro en was afkomstig van 3 handelsbanken in Suriname.

Op 17 april 2018 is dit geld strafrechtelijk in beslag genomen door de FIOD, eerst met het oog op waarheidsvinding/aantonen wederrechtelijk verkregen voordeel, daarna met het oog op een mogelijke verbeurdverklaring.

Volgens de officieren van justitie hebben de 3 handelsbanken en 5 Cambio’s in Suriname (wisselkantoren) inmiddels de verdachten-status in verband met een vermoeden van witwassen van een groot gedeelte van het inbeslag genomen geld. Het geld is door De Nederlandse Bank geteld en op 1 juni 2018 gestort op een bankrekening van de Belastingdienst.

Belanghebbende

De rechtbank beantwoordt in de beschikking eerst de vraag of de CBvS belanghebbende is, met andere woorden of deze bank zich kan beklagen over het gelegde beslag. In tegenstelling tot de officieren van justitie vindt de rechtbank dat de CBvS belanghebbende is. Daartoe is de feitelijke situatie bepalend.

De gelden zijn onder deze bank in beslag genomen, de CBvS stond als ‘shipper’ vermeld op de vrachtbrieven en correspondentie over de inbeslagname is in het begin steeds gericht geweest aan de CBvS. Ook de officieren van justitie hebben de CBvS in een brief van 28 december 2018 aan de advocaten van de bank als ‘beslagene’ aangemerkt.

Immuniteit van strafvorderlijk beslag

Vervolgens heeft de rechtbank beoordeeld of de CBvS immuniteit toekomt ten aanzien van de geldzending vanuit Suriname naar de Bank of China in Hong Kong via Schiphol. Klagers vonden dat de CBvS als staatsorgaan immuniteit toekwam; met de geldzending is een publiek belang gediend.

Zij beriepen zich op een nog niet in werking getreden VN-verdrag van 2014 inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen. De officieren van justitie betwistten deze immuniteit.

De CBvS geniet volgens het Openbaar Ministerie alleen immuniteit ten aanzien van staatseigendommen en voor zover die goederen een publieke, niet commerciële bestemming hebben. Aan beide vereisten is volgens de officieren van justitie niet voldaan.

De rechtbank komt langs een andere weg dan de klagers tot het oordeel dat de CBvS immuniteit van het gelegde strafvorderlijk beslag toekomt. De CBvS moet als officieel staatsorgaan van Suriname worden beschouwd. Er is dus beslag gelegd onder een andere staat, namelijk Suriname.

De rechtbank constateert dat het VN-verdrag niet ziet op strafrechtelijke procedures; verdragen over strafvorderlijk beslag door de ene staat onder de andere staat zijn er niet.

De Nederlandse strafwet erkent echter wel de aan het internationaal recht ontleende immuniteit tegen strafrechtelijk optreden door vreemde staten.

Als ongeschreven regel van internationaal publiekrecht (volkenrecht) geldt dat een vreemde staat immuniteit van strafvorderlijk beslag geniet, voor zover dat beslag betrekking heeft op voorwerpen die de vreemde staat onder zich heeft ten behoeve van de uitoefening van haar publieke taak.

De rechtbank concludeert dat de geldzending een publiek belang diende en paste in het wettelijk vastgelegde takenpakket van de CBvS, onder meer het verzorgen van de geldomloop in Suriname en
het bevorderen en vergemakkelijken van het betalingsverkeer van Suriname met het buitenland.

Het standpunt van de officieren van justitie dat het contract met de Bank of China een clausule bevat waarin afstand van immuniteit is gedaan of dat de gelden geen eigendom van de CBvS zijn, maakt dat oordeel niet anders.

De CBvS handelde in het kader van haar publieke taak. Doel en strekking van immuniteit is het waarborgen dat een staatsorgaan zijn taken en bevoegdheden op effectieve wijze kan uitoefenen.

Het beslag, waarbij gelden aan de feitelijke beschikkingsmacht van de CBvS zijn onttrokken, is daarom in strijd met het internationaal publiekrecht (volkenrecht) gelegd. Daarmee hoeft de rechtbank andere standpunten van partijen niet meer te bespreken.

De rechtbank verklaart het beklag gegrond, heft het beslag op en gelast de teruggave van 19,5 miljoen euro aan de CBvS.

Meer nieuws

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…