Brazilianen bang voor miljoenen besmettingen coronavirus. Suriname moet grenzen beter bewaken

GFC NIEUWS- Met meer dan 200 miljoen inwoners is er een reële  kans dat buurland Brazilië de komende maanden geconfronteerd wordt met een explosieve groei van het aantal met het coronavirus besmette personen. 

Verscheidene Braziliaanse mensen die wonen in Suriname zeggen aan GFC Nieuws dat zij zich ernstige zorgen maken over een mogelijke uitbraak in dat land die niet meer onder controle te krijgen is. Miljoenen zouden besmet kunnen raken.

Er zijn volgens hen nog steeds sluiproutes voor Brazilianen om Suriname binnen te komen. Het advies aan ons land is om de grenzen beter te bewaken.

Vooral in de arme sloppenwijken wonen de meesten erg dicht bij elkaar en zijn bovendien slecht geïnformeerd over de noodzakelijke preventiemaatregelen die moeten worden getroffen om besmettingen te beperken.

Gezondheidskundigen maken zich erg veel zorgen over het volgens hen laconieke beleid van de regering Jair Bolsonaro. De president die tot voor kort nog openlijk op de tv verklaarde dat het coronavirus “maar een griepje is”, heeft nu beloofd de dreiging serieuzer te nemen.

Intussen is er de afgelopen week al sprake van een vertienvoudiging van het aantal besmette personen. De verwachting is dat het aantal geïnfecteerden in rap tempo verder zal toenemen.

Grote drugsbendes in dat land zien de ernst van de situatie wel in en zijn een eigen voorlichtingscampagne gestart om vooral de arme mensen binnen de gemeenschap te informeren over de maatregelen die ze kunnen treffen om besmettingen te voorkomen.

Overige berichten