fbpx

Braziliaans Samenwerkingsagentschap bezoekt Suriname

GFC NIEUWS- In het kader van de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Brazilië, heeft het Braziliaans Samenwerkingsagentschap (ABC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken de eerste Monitorings en Evaluatie Vergadering aangevangen in Suriname.

Vorig jaar is een mijlpaal bereikt, daar Suriname wereldwijd het enige land is waarmee Brazilië de meeste overeenkomsten en technische samenwerkingsprojecten heeft getekend.

Tijdens deze technische missie zullen projecten die in uitvoering zijn op het gebied van Onderwijs, Public Management, Geologie, Landbouw en Gezondheid worden geëvalueerd, gemonitord en beoordeeld. Ook zullen enkele projecten die zijn afgerond in de periode 2018-2019, inzake gezondheid worden beoordeeld en geanalyseerd.

De samenwerking vindt plaats op de gebieden van Defensie, Volksgezondheid, Landbouw, Onderwijs, Natuurlijke Hulpbronnen, Capaciteitsversterking en Diplomatie.

De vergadering vindt plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar in verschillende simultane werksessies zal worden gewerkt, met de deskundigen van de ministeries van Landbouw Veeteelt en Visserij, Natuurlijke Hulpbronnen, Onderwijs Wetenschap en Cultuur, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Volksgezondheid, het Bureau van de First Lady en de Centrale Bank van Suriname.

BEKIJK OOK
Somohardjo: “Goede informatiestromen overheid basis voor orde en rust”

De bilaterale samenwerking tussen Suriname en Brazilië is zeer vruchtbaar en staat te boek als een succesvolle Zuid-Zuid samenwerking, waarbij beide landen voordeel hebben en de resultaten in relatie staan met het realiseren van de duurzame ontwikkelingsagenda.

Ook past deze relatie binnen de prioriteiten van het buitenlandbeleid van Suriname, met name het continue verstevigen van de relatie met de Grens- en Buurlanden.

Vermeldenswaard is dat de delegatie tijdens het beleefdheidsbezoek bij minister Yldiz Pollack-Beighle een aanbod heeft gedaan aan Suriname om deskundigen te sturen naar Brazilië om met het Braziliaans Samenwerkings Agentschap (ABC) kennis en ervaring uit te wisselen.

Het ligt in de bedoeling dat ook Suriname een dergelijk mechanisme ontwikkeld en in het kader van Zuid-Zuid samenwerking kennis en ervaring zou kunnen uitwisselen met andere ontwikkelingslanden.