fbpx

Brandweer start ‘integrale droge tijd meetings’

De Public Relations en Communicatie van het Korps Brandweer Suriname (KBS) heeft in samenwerking met de afdeling Voorlichting en Communicatie van het Ministerie van Justitie en Politie (JusPol) een ‘integrale droge tijd meeting’ gehouden. Het doel is om het probleem van gras- en vuilverbranding waarmee de brandweer jaarlijks te kampen heeft te minimaliseren.

Verschillende bestuursdiensten van commissariaten, het Bureau Wetgeving en Juridische aangelegenheden van JusPol, de politie en brandweercommandanten van verschillende ressorten zullen zich de komende periode buigen over dit vraagstuk. De brandweer wil met deze brainstormingssessies komen tot maximale inzichten ter beheersing van dit vraagstuk en het ontwikkelen van een interdisciplinair platform.

Volgens het Hoofd van de PR van het KBS, Ulrich Coats, moet de brandweer jaarlijks uitrukken voor onnodig veel gras- en vuilbranden. Deze branden leggen volgens hem een zware wissel op de fysieke gesteldheid van het brandweerpersoneel en het materieel. Daarbij wordt ook het materiaal van de brandweer op de proef gesteld. Verder komt de gezondheid van vele anderen, het milieu, verkeers- en brandveiligheid in het geding. “Wij willen dit probleem beheersbaar maken”, stelt Coats.

Andriaan Schultz, lid van het managementteam van de brandweer, die namens het korps de meeting opende, zei dat de brandweer al een tijdje aan de weg timmert, maar het blijkt dat het vraagstuk nog steeds niet te beheersen is. Het lijkt aan dovemansoren te liggen. “We hebben iedereen nodig bij dit probleem, want als we de koppen bij mekaar steken, denk ik dat we het kunnen takelen”, zegt Schultz.

OOK INTERESSANT
Veiligheidsadviseur president geen voorstaander van BAVP-opleiding voor Chinese ondernemers en gewone burgers

Coats stelt dat er een duidelijke werkbare wetgeving is op dit stuk. De wetgeving is doorgenomen met de betrokken partners. Echter schort volgens hem aan handhaving, controle of naleving daarvan. Ook is er nog geen homogeen verhouding in het samenwerken door verschillende actoren. “We moeten werken aan betere afstemming”, zegt Coats.

Getracht zal worden om de neuzen in een richting te krijgen, zodat er een integrale aanpak kan komen.

Er volgt een apart overleg met de milieupolitie, opdat overtreders geverbaliseerd kunnen worden. De aanwezigen zijn het ermee eens dat er sancties gelegd kunnen worden aan mensen die de waarschuwingen van de brandweer of andere bevoegde instanties negeren bij het illegaal vuil dumpen en verbranden van gras of vuil langs de openbare weg.