Brandweer Apoera krijgt grond voor bouw kazerne

Het ministerie van Justitie en Politie heeft een beschikking ontvangen voor een bouwkavel van 1200 m2 op Apoera om een brandweerkazerne op te zetten. Momenteel maakt het Korps Brandweer Suriname (KBS) gebruik van een woning van de politie aldaar, die als woonruimte en kantoor dienst doet.

Districtscommissaris (dc) Theresia Cirino werd bij haar aantreden op Kabalebo geconfronteerd met de beperkte behuizing en werkomstandigheden van de brandweerlieden te Apoera. Deze situatie werd onder de aandacht gebracht van de minister van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer.

Het document van ter beschikking stelling werd vervolgens door de burgermoeder overhandigd aan de gewestelijke Sector Commandant, Andre Schultz.

De kazerne komt te staan op de hoek van de Nickerieweg en Kabalebolaan te Apoera.(GFC)

Overige berichten