fbpx

Brainstormsessie ‘Suriname zit in ons’

GFC NIEUWS- In het kader van de komende verkiezingen en wederopbouw van Suriname organiseerde VHP Nederland, in samenwerking met Professor Dewanand Mahadew, in het weekend een co-creatie bijeenkomst.

De opening van de co-creatie bijeenkomst werd verricht door Lachman Soedamah, voorzitter VHP Nederland.

Het doel van de middag was om tastbare resultaten te verkrijgen voor het direct ondersteunen van de moederpartij. Met een aantal genodigden is een basis gelegd voor het op gang brengen van een proces om zoveel mogelijk Surinamers in diasporalanden te betrekken.

De deelnemers kwamen goed voorbereid waarbij zij iets voor Suriname wensten te doen en ook van elkaar te leren.

De deelnemers hebben met veel enthousiasme in groepen aan drie thema’s gewerkt namelijk: het beïnvloeden van stemgedrag, campagnestrategie en wederopbouw van Suriname. Het resultaat zal binnenkort gepresenteerd worden.

Tijdens de intensive co-creatie sessie hebben de deelnemers hun krachten gebundeld, elkaar geïnspireerd en samen met elkaar ideeën gegenereerd om gezamenlijk tot een resultaat te komen hoe de moederpartij te ondersteunen op weg naar de verkiezingen en bij het verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid.

VHP Nederland is van mening dat als het in Suriname goed gaat wij in het buitenland een fijn en rust gevoel hebben. Suriname zit in ons. Maar het gaat niet alleen om onze mensen in Suriname, het is ook in het belang van de diaspora om mee te werken aan een beter Suriname. Een veilige vakantie, blije familieleden, mogelijkheden om te ondernemen, remigreren, etc. zijn zaken die wij graag wensen.

BEKIJK OOK
Public health emergency in Suriname: Ramadhin roept ouders op tot alertheid bij koorts, braken en diarree

Daarom juist, moeten wij ons meer inzetten voor een regering die deze zaken kan realiseren. Van alle partijen lijkt de VHP het meest doorontwikkeld voor de wederopbouw van Suriname. De partij heeft zich getransformeerd tot een nationale partij en gaat voor het eerst in alle districten meedoen met de verkiezingen.

De partijleiding is beter dan voorheen verbonden met het werkveld en is goed geïnformeerd over de problemen waarmee Surinamers te kampen hebben. Nog belangrijker is dat de partij zich ook realiseert dat zij hulp en ideeën nodig heeft van de diaspora om regeermacht te verwerven en het land daadwerkelijk te ontwikkelen.

Om dit te realiseren zullen er in de nabije toekomst verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd door VHP Nederland om de diaspora in staat te stellen, ideeën aan de partij door te geven en te praten over hoe hun inzet kan worden verzilverd.

Professor Dewanand Mahadew, gaf de visie van de VHP weer en verzorgde de training aan de deelnemers die in drie werkgroepen via het proces van divergeren, convergeren en conclusies in groepsverband deelnamen.

Robby Makka, diaspora campagnemanager van de VHP, presenteerde de campagnestrategie vanuit de Surinaamse diaspora. Deze geslaagde bijeenkomst werd afgesloten met informeel netwerken.