fbpx

Brainstormsessie investeringen in Suriname met ministerie BuZaIBS

GFC NIEUWS- De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Samenwerking (BuZaIBS), Albert Ramdin, had afgelopen week met enkele van zijn stafleden een ontmoeting met leden van de VSB en ASFA.
Het ging om een brainstorming sessie over Investeringen in Suriname waaronder FDI gestimuleerd kunnen worden.
De minister gaf aan dat de taakstelling van het ministerie wordt aangepast, waarbij naast taken als consulaire zaken en internationale samenwerking, het promoten van “International Business” centraal zal staan binnen het beleid van het ministerie en er een aparte directoraat daarvoor wordt opgezet.
Het Directoraat International Business zal als voorportaal moeten dienen om buitenlandse investeerders te interesseren voor Suriname en om Surinaamse exportproducten te promoten in het buitenland. Er dient onderzoek gedaan te worden om data te verzamelen voor wat betreft potentie en innovatie van de diverse sectoren van ons land.
Het uitzetten van het beleid “International business” zal in samenwerking gebeuren met het Ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en het Ministerie van Financiën en Planning.
Om dit alles op te zetten zal de Investeringswet spoedig herzien en aangenomen worden, een Investeringsfonds
zal worden opgezet met middelen uit zowel binnen- als buitenland, Investsur als instituut zal geëvalueerd en hervormd worden en een eventuele naamverandering ondergaan (b.v. FDI Sur) en een “Business Advisory Board” zal spoedig worden opgezet met leden uit het bedrijfsleven om te werken aan de voorgaande 3 zaken.
Het bedrijfsleven dat vertegenwoordig was op tijdens de sessie heeft diverse vragen gesteld en zaken naar voren gebracht. Zo werd gevraagd hoe de link gelegd zal worden met de “nieuwe Investsur” en het lokaal bedrijfsleven dat wil investeren en welke status dit instituut zal hebben. Ook werd de behoefte voor het screenen van de huidige Investeringswet door IDB-deskundigen op internationale standaarden aangegeven.
Ook de Wet Investsur dient aangepast te worden. De minister gaf aan dat FDI die aangetrokken zal worden, zo veel mogelijk gelieerd moet zijn aan het samenwerken met het lokaal bedrijfsleven. De nieuwe Investsur zal een zelfstandige orgaan zijn die onder dit ministerie zal vallen. Dit instituut zal randvoorwaarden voor zowel buitenlandse- als binnenlandse investeerders moeten creëren en zal actief bezig zijn met het promoten van Surinaamse producten in het buitenland.
Door de deelnemers werden zaken aangehaald. Het faciliteren van FDI moet passen in de algeheel beleidsstrategie van het land, waarbij de doelen voor het creëren van werkgelegenheid en groei van het BNP zijn meegenomen. De strategie moet smart zijn, waarbij voor elke sector wordt nagegaan hoe “skilled labour” dat aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt, ontwikkeld kan worden. Het traject van de huidige Investsur, moet goed afgesloten worden en de “lessons learned” moeten ter harte genomen worden. Om Suriname als “investment destination” op de kaart te zetten, zal ook gewerkt moeten worden om de risico’s binnen de financiële sector weg te werken en vertrouwen te creëren in het investeringsklimaat van het land.
De minister gaf aan dat het de-politisering van investeringen noodzakelijk is, waarbij gewerkt moet worden om elke vorm van corruptie in het proces van investeren, tegen te gaan. Ook gaf hij aan dat de Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingsland N.V (FMO) graag in contact wil treden met het Surinaams bedrijfsleven om te praten over de algemene economische situatie, MKO’s en de olie en gasindustrie.

BEKIJK OOK
Achteruitgang in agrarische sector Saramacca, slechts 25% van beschikbare 33.000 hectare benut