‘Boze burgers’ schrijven minister Ramadhin over vaccinatiebeleid

GFC NIEUWSREDACTIE- In een open brief aan de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin laten enkele ‘boze burgers’ weten niet te zullen meewerken aan de vernietiging van het volk.

Deze burgers kunnen zich niet terugvinden in het vaccinatiebeleid van de regering.

Hieronder de open brief

Naar aanleiding van uw reactie om vrije burgers in democratisch Suriname in de media te verhinderen en min of meer te bedreigen door ze redeloos en naar willekeur als gevaarlijk te bestempelen, het volgende:

1. Het is in dit experimenteel stadium met de zogenaamde Covid-spuitjes, niemand, dus ook geen enkele overheid op aarde geoorloofd, enige informatie of voorzieningsclaim op het grote gebied van geneeskunde, met name farmaceutisch- medisch of natuur-medisch, noch een soort van alleenrecht te claimen over de bevolking haar eigen gezondheid.

Iedereen behoudt zich ten alle tijden, maar vooral in dit experimenteel stadium sowieso het recht en de vrijheid voor een “second opinion” hetgeen ook heel bekend is in de medische wereld, farmaceutisch-medisch als natuur-medisch.

Ter onderstreping en voor uw informatie willen wij u erop wijzen dat alle vormen van geneeskunde eeuwen en tot heden hun bron of oorsprong hebben in de natuur.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Paragnost voorspelde meer doden in Suriname door nieuwe virusvarianten

2. Geen enkele farmaceutische producenten, overheden of doktoren kunnen, willen of durven garant te staan voor de levensgevaarlijke schade die mogelijk voort (zullen) vloeien uit deze, dubieuze en belangen verstrengelende vaccinatiecampagne.

Vandaar dat men geheel het deelnamerisico afschuift op de deelnemende bevolking. Daarom moet men dan ook consequent en gelijk geldend, het afgeschoven risico en hierbij tegelijk het erkend zelfbeschikkingsrecht erkennen.

U bent totaal niet bevoegd, onder geen enkel beding of wet de burgers hun recht van vrije meningsuiting of het recht op een second opinion te ontnemen of te beperken, door machtsmisbruik.

Niet zomaar schuift men alle verantwoording en schadeschuld van zich af; vanaf de farmaceut, de overheid en doktoren en legt men die verantwoording en schadeschuld op het bord van de bevolking als vrijwillige vaccinatiedeelnemer.

Men moet in dit ‘eigen risico stadium’ dan ook netjes consequent blijven, dat het onze eigen kostbare en erkende gezondheidsverantwoording en risico blijft als vrije mensen en burgers.

Feit blijft nog steeds rechtovereind staan dat deze zelfde Covid, waarmee we al meer dan 1 jaar dealen, waarvoor u nu tunnelvisiecampagne voert reeds bewezen overwonnen is, door het ongevaccineerd immuunsysteem van meer dan 10.000 Surinamers, waaronder de president en de DNA-leden.

Dus alle extra natuurlijke hulp voor het immuunsysteem is zeker ook extra overwinning.

U bent nooit publiekelijk op onze bezorgde vragen ingegaan. U negeert en bagatelliseert alle natuurgeneeskundige hulp en u bent nooit op onze voorstellen ingegaan om het goed vertrouwen van het volk te (her)winnen, om te bewijzen dat u het werkelijk meent met de aan u toevertrouwde volksgezondheid.

Het Covid-beleid blijkt na 1 jaar niet onafhankelijk, niet transparant en bevestigt na uw mediaoptreden een autoritaire, niet democratische karakter met gevaarlijke onderliggende commerciële belangenverstrengelingen. Wij bewuste Surinamers zijn daarvan niet gediend, niet dom of achterlijk.

Uw aanpak om andere hulp op het brede vlak van geneeskunde, met name natuurgeneeskunde op zo een cruciaal moment blijvend af te wijzen, anderen de mond te willen snoeren en daarna het volk met een tunnelvisie te wijzen op snel ontwikkelde AstraZeneca-spuitjes, die intussen ook in de EU niet meer wenselijk zijn, maakt u zeer onbetrouwbaar, hoogst onverantwoordelijk maar ook genocidaal medeplichtig.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Meye moet ophouden: kans op overlijden door val of verkeersongeluk is velen malen groter dan door prikje

U dringt en blijft drammen alsof dit het enige middel op aarde zou zijn. Indien u dat nog niet begrijpt, kijkt u nogmaals naar al de overwinnaars van Covid voor de spuitcampagnes in eigen land en het buitenland.

Het verraadt allemaal dat u ook gewoon meegaat met de omstreden agenda van de commerciële farmaceuten, die willen verdienen aan een reeds bewezen, zonder medicatie geneesbare ziekte.

Behalve dat de door de WHO toegelaten en aangeboden spuitjes niet eens goedgekeurd door de FDA, zijn er ernstige bijwerkingen. Dat blijkt uit VAERS-cijfers en het laat nog steeds Covid-besmetting toe. Het is dweilen met open kraan.

Wij houden de internationale ontwikkelingen in de gaten. Gebleken is dat na vaccinatie er sprake was van een massale corona-uitbraak in enkele landen.

Wij hebben intussen meer dan 1 jaar corona-ervaring en cijfers in Suriname en buitenland om te vergelijken.

Als boze Surinaamse burgers zullen wij er daarom op toezien dat allen die hebben meegewerkt om ons als bevolking te vernietigen met averechtse en niet werkende lockdown-maatregelen, toediening van slechte, levensgevaarlijke (in EU afgekeurde AstraZeneca) en experimentele spuitjes om onder de noemer van Covid-bestrijding met commercieel gewin, strafrechtelijk vervolgd worden.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten