fbpx

Bouw schutting ook vergunningplichtig

GFC NIEUWS- In de praktijk komt het veelvuldig voor dat personen zonder een geldige bouwvergunning, bouwwerkzaamheden uitvoeren.

Ook voor het bouwen van een schutting is een vergunning vereist, die kan worden aangevraagd bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C).

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de rehabilitatie of verharding van wegen, is gebleken dat schuttingen vaak verkeerd zijn opgezet. Het verwijderen van deze illegale bouwsels zorgt voor oponthoud van de werkzaamheden.

Onlangs heeft het ministerie een schutting gesloopt die ondanks de stopzetting aanmaning en gesprekken met belanghebbende niet toe heeft geleid dat de schutting zelf is gesloopt. Hierdoor was het ministerie genoodzaakt al hetgeen dat zonder de vereiste bouwvergunning tot stand was gebracht te slopen.

Verder is er ook een bouwsel gesloopt, dat illegaal was opgezet op het terrein van het SOSIS sportcomplex. Hierbij heeft de afdeling BWT in samenwerking met de afdeling Restauratie en Onderhoud van OWT&C, het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en het Korps Politie Suriname (Ressort Flora), in opdracht van de waarnemend directeur van Bouwkundige Werken en Dienstverlening, de sloop verricht.

BEKIJK OOK
President Santokhi ontvangt nationaal instrument Trinidad

Het ministerie van OWT&C roept de samenleving wederom op, de nodige regels en procedures in acht te nemen voor het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden. Voor nodige informatie kan het publiek altijd terecht bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, te bereiken op het nummer 531491 en 464101.

Laat u zich eerst goed informeren door de medewerkers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht alvorens u begint met het (ver)bouwen of renoveren van uw pand en/of schutting.