fbpx

Bouw Regionaal Streekziekenhuis Wanica in afrondende fase

GFC NIEUWS- De bouw van het Regionaal Streekziekenhuis Wanica verkeert in afrondende fase.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de infrastructuur van wegen, elektriciteit en water.

De aannemer streeft ernaar het ziekenhuis begin dan wel eind december op te leveren, terwijl het ministerie van Volksgezondheid het gebouw binnen drie maanden na de oplevering in gebruik wil nemen.

Ook de werving en selectie van personeel is intussen van start gegaan.

Jason van Genderen, coördinator van de bouw van het ziekenhuis, steekt zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. “Ik ben heel blij met de vorderingen”, aldus van Genderen, die aangeeft dat de aannemer momenteel bezig is met afrondingswerkzaamheden.

Van Genderen verder: “Het gebouw is al bijna af en qua infrastructuur zijn een aantal zaken voor wat betreft de nutsvoorzieningen al gerealiseerd om in feite van start te gaan. Ik denk dat binnenkort ook de EBS zal beginnen met de stroomtoevoer, want er moet test gedraaid worden alvorens het gebouw wordt opgeleverd. Ook de SWM is bezig met haar werkzaamheden om het ziekenhuis te voorzien van een goede waterdruk.”

Volgens de projectcoördinator zijn alle overheidsinstanties inclusief de ministeries van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) en Volksgezondheid op één lijn en werken zij er hard aan dat het ziekenhuis operationeel wordt.

Het ministerie van Volksgezondheid probeert vooruit te werken aangezien er op bepaalde aspecten een deadline ligt.

Intussen is een stichtingsbestuur geïnstalleerd en de voorzitter hiervan ook reeds benoemd door minister Antoine Elias. Verder is door middel van een sollicitatie-oproep al een start gemaakt met het in kaart brengen van wie er allemaal geïnteresseerd is om te werken in het Regionaal Streekziekenhuis Wanica.

Nadat de sollicitatieperiode achter de rug is, zal er een overzicht worden gemaakt van het aantal mensen dat interesse heeft getoond.

BEKIJK OOK
Mede-inzittende overleden bij eenzijdig verkeersongeval

Van Genderen zegt dat nadat in kaart is gebracht om hoeveel mensen het gaat, begonnen zal worden met de werving. Hij benadrukt dat er reeds vanaf het begin van het proces is aangegeven dat het liefst Surinaamse artsen, verpleegkundigen of administratief personeel in het ziekenhuis te werk wordt gesteld.

Van Genderen: “Door middel van deze sollicitatie kunnen we een beeld krijgen van wat we al in huis hebben. Wat we niet in huis hebben, gaan we elders zoeken.”

Het hoeft volgens de projectcoördinator dan niet alleen om personeel uit Cuba te gaan, maar ook uit andere landen waarmee het ministerie van Volksgezondheid bepaalde overeenkomsten op medisch gebied heeft.

Van Genderen verduidelijkt dat het om een streekziekenhuis gaat dat compleet is. Het ministerie wil alvast opstarten met de basisdisciplines. Naast een apotheek en een ruimte voor de poliklinieken beschikt het nieuwe ziekenhuis ook over een spoedeisende hulp, operatiekamer, intensive care, radiologie afdeling met daarin een CT-ruimte en een laboratorium.

Met de aanleg van de infrastructuur is ook al een aanvang gemaakt. De infrastructuur binnen het ziekenhuis zelf, valt onder de verantwoordelijkheid van de Chinese contractor. Die heeft reeds de wegen uitgezet en een begin gemaakt met de verlichting. Het ministerie van OWT&C houdt zich bezig met de infrastructuur van het gebied. Op dit stuk verkeert men ook al in een vergevorderd stadium.

Aangezien het om een compleet nieuw project gaat, houdt het ministerie ook rekening met knelpunten die zich kunnen voordoen. “Er kunnen zich altijd knelpunten voordoen bij de bouw van een ziekenhuis. Het is compleet nieuw, dus we verwachten van alles”, aldus van Genderen.