Bouw digitaal platform RGB in volle gang

De bouw van een digitaal platform voor het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer is in volle gang.

Het proces voor de aanvraag van grond zal bij de volledige ingebruikname van dit platform digitaal plaatsvinden. Gardelito Hew A kee, e-Government coördinator geeft tijdens het televisieprogramma Opinie aan dat met deze stap het proces overzichtelijk en transparant zal zijn. Het streven is om in juli 2019 dit project, dat onderdeel is van het e-government programma, op te leveren.

Hew A Kee zegt dat stukken op een oneerlijke manier werden afgehandeld. Er werden daarbij Lands Administratie Nummers (LAD) die eerst behandeld worden bij de aanvraag (lage nummers) verkocht aan vrienden.

Wanneer iemand een aanvraag deed met LAD-nummer 4 om in aanmerking te komen voor een vrij perceel, werden de stukken gekopieerd en voorzien van een lager LAD-nummer van een vriend (bijvoorbeeld nummer 3). In deze gevallen kwamen de persoon die onterecht voorzien werden van de lage nummers in aanmerking. Dit gebeurde ondanks degene op een later stadium de aanvraag indient.

Het nieuw platform brengt ook met zich mee dat de database opgeschoond wordt. “Met dit digitaal systeem kan de overheid bezuinigen en kan de uitgifte van grond eerlijk geschieden. Het probleem van dubbele grond uitgifte wordt hierdoor opgelost.” Dit systeem maakt automatisch een nummer en aanvraagdatum aan. Wanneer een tweede persoon een aanvraag indient geeft het systeem aan dat het perceel al is aangevraagd.

Nu wordt er gewerkt aan de volledige automatisering van de grondaanvragen.

Overige berichten