fbpx

Bouva ontvangt “Certificate of recognition” in Nederland

GFC NIEUWS- De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Melvin Bouva, werd tijdens een speciale samenkomst op het Consulaat van Suriname in Nederland geëerd met de “Certificate of recognition”.

Hij ontving de onderscheiding zaterdag uit handen van Oquemele Denz, Tijdelijk Zaakgelastigde van Suriname in Nederland.

De jonge politici kreeg dit certificaat voor de excellente wijze waarop hij Suriname uitdraagt. Bouva wordt beschreven als een iconisch figuur, een van de meest buitengewone en bekwame politici.

Onder de aanwezigen waren ambassadeur Reggy Nelson, ambassadeur Sieglien Burleson, Consul-Generaal Roy Lieuw A Sie, directeur SLM Nederland, Denny Van Ommeren en een goed opgekomen publiek van de Surinaamse diaspora. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Ambassade en het Consulaat.

Consulaat-Generaal Lieuw A Sie heette het publiek een warm welkom en is ook erg trots op Bouva.

Denz begon zijn inleiding met: “We can do the job, together” waarmee hij eendachtig de oproep van president Bouterse om de diaspora te betrekken bij de nationale ontwikkeling van Suriname, benadrukte.

Hij citeerde ook uit de jaarrede van de president van 1 oktober 2019: “De regering zal zich inspannen bij nieuwe wetgeving om personen van Surinaamse Afkomst te integreren en daardoor te faciliteren om hen verder in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname middels kennis, expertise, of anderzijds. Dit is concreet beleid gericht op de Surinaamse diaspora”.

Denz gaf verder onomwonden aan de beleidsmaatregelen die er al genomen zijn in het kader van het diaspora beleid: Invoering toeristenkaart, aanname wet personen van Surinaamse afkomstig (PSA), opzetten van een diaspora unit zowel op de ambassade als op het ministerie van Buitenlandse zaken, invoering E-visa en E-toeristenkaart, verder gaat de Ambassade in Den haag wekelijks diaspora organisaties en individuele personen uitnodigen, om diepgaand, frequent met hen van gedachten te wisselen.

BEKIJK OOK
Om de zoveelste prijsverhoging te voorkomen: overheid zal bus- en boothouders voorlopig blijven subsidiëren

Denz noemde enkele verdiensten van Bouva en overhandigde hem mede namens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname het “certificate of recognition”.

Bouva was zeer ontroerd met deze onderscheiding en bedankte onder andere ook president Bouterse voor de kansen en mogelijkheden die hij hem heeft geboden, maar bovenal jongeren die betrokken worden om hun bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in Suriname.

Verder gaf hij aan dat wij tezamen een belangrijke opdracht hebben om de Surinaamse economie fundamenteel te veranderen, om toekomstig negatief financiële en economische tegenslagen te kunnen opvangen.

Hij noemde enkele kansrijke sectoren toerisme, landbouw, investeringen en kapitaalinvesteringen. Hiervoor worden er binnenkort diverse wetten aangenomen in de DNA.

Hij motiveerde de Surinaamse diaspora om meer gebruik te maken van de wet PSA, waardoor het reizen, ondernemen en zakendoen vele malen makkelijker is. Hij gaf verder aan dat de komende 10 jaar erg belangrijk zijn voor de verdere ontwikkelingen in het land.

“Er is nu wel een goede basis gelegd, maar er een succes van maken ligt in onze handen”. Hij noemde enkele gerealiseerde plannen, waaronder het sociaal contract, woningbouw, aanleggen van wegen, bouw of rehabiliteren van bruggen, elektriciteit en schoon drinkwater tot diep in het binnenland.

Tijdens de vragenronde zijn diverse thema’s besproken, zoals diaspora voetballers, E-toeristenkaart, onderwijs en corruptie.

De middag werd afgesloten door ambassadeur Reggy Nelson, die tevreden was met deze dag en zegde toe dat hij zich ook zal inspannen om het contact te verbeteren tussen Surinaamse beleidsmakers en de diaspora gemeenschap.

Verder deed hij een beroep op het goed opgekomen publiek om hun bijdrage te blijven leveren, in welke positie dan ook.