fbpx
Bouva doet aangifte wegens smaad en laster

GFC NIEUWS- DNA-lid en gewezen vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva, heeft bij de recherche van het Bureau Geyersvlijt aangifte gedaan wegens smaad en laster tegen Radjindrekoemer Ramdhani, volgens betrouwbare bronnen een fervente VHP-aanhanger.

Ramdhani heeft eerder deze week op zijn Facebookpagina ongefundeerde en verregaande beschuldigen gedaan over het Assembleelid. Volgens hem heeft Bouva onder meer als projectleider van het project Naschoolse Opvang Bouva 126 miljoen SRD verduisterd. Ook zou hij enkele jaren terug, via de Wegenautoriteit 3 miljoen SRD hebben gehad voor de uitvoering van een vlaggenproject tijdens Srefidensi.

Ook is aangifte gedaan tegen het Facebookpagina Kwasibita Nieuws die eerder dit jaar in dit kader onterechte beschuldigingen en valse informatie over de politicus heeft verspreid.

Bouva geeft aan dat alle aantijgingen als leugen en lasterpraat kunnen worden aangemerkt in een poging hem persoonlijk maar vooral politiek te schaden. Deze kunnen echter met vaststaande feiten worden ontkracht.

Zo was de parlementariër, zoals gesteld, nimmer projectleider van betreffend project en derhalve niet verantwoordelijk voor de uitvoering noch financiën daarvan. Ook heeft hij op geen enkele manier diensten geleverd en direct of indirect financiële middelen uit voornoemd project ontvangen.

Als voorzitter van de Vaste Commissie Onderwijs in DNA was hij evenals de overige leden belast met de wet en regelgeving en de controle op de uitvoering daarvan.

Onderzoek CLAD

Voorts valt te melden dat na grondig onderzoek noch in het evaluatierapport noch in het Clad-rapport een concrete beschuldiging of verwijt wordt gemaakt aan zijn adres. Uit dit onderzoek blijkt voorts dat zijn naam ook op geen enkele manier in diskrediet is gebracht. In voornoemde rapporten, waartoe wordt verwezen zijn de feitelijke betrokkenen en omstandigheden onomwonden genoemd en publiekelijk beschikbaar.

Gelet op voornoemde vaststaande feiten heeft geen enkele kwaadspreker hun beschuldiging met enige vorm van bewijs kunnen onderbouwen. Alle aantijgingen zijn beperkt gebleven tot ongeverifieerde holle kreten, voornamelijk van politieke tegenstanders.

Verder wenst Bouva recht te zetten dat hij ook nimmer betrokken is geweest bij de uitvoering van een vlaggenproject van de Wegenautoriteit of de levering van voeding voor quarantaine.

Onterecht criminaliseren zorgelijke trend

Het is betreurenswaardig dat er desondanks onder politieke motieven deze zaken ongefundeerd en ongeverifieerd worden verspreid. De tendens dat regeringsfunctionarissen en politici, politieke tegenstanders op een dergelijke manier, vaak onterecht, bekladden en criminaliseren is erg zorgelijk. Hiermee zal op een politiek verantwoordelijke manier moeten worden omgegaan.

Echter voelt Bouva zich hierdoor geenszins geïntimideerd. “Ik zal niemand het recht geven om op welke wijze dan ook onterecht mijn eer en goede naam aan te tasten. Ongeacht de aanvallen en de pogingen mij politiek te schaden, zal ik nationaal zowel internationaal (als President van het Forum van Jonge Parlementariërs van de Inter Parlementaire Unie) ongestoord mijn werk voortzetten,” geeft de volksvertegenwoordiger tot slot aan.

Meer nieuws

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.