Bouterse zal in hoger beroep gaan tegen vonnis Krijgsraad

GFC NIEUWSREDACTIE- Hoofdverdachte Desi Bouterse heeft in het decemberstrafproces zijn laatste woord bij de behandeling van de verzetzaak de Krijgsraad willen overtuigen dat er een invasie gepleegd zou worden in december 1982 in Suriname.

Bouterse voerde verder aan dat de Krijgsraad niet objectief is en ongeacht wat de uitspraak mag zijn, er hoger beroep zal worden aangetekend.

Bouterse meent dat de Krijgsraad geen blijk heeft gegeven enige kennis, dan wel voldoende kennis te hebben van militaire acties. Hij twijfelt niet aan de academische kwalificaties van de leden van de Krijgsraad, die allen burgers zijn.

De militaire rechtbank wordt gevormd door president Cynthia Valstein-Montnor en de rechters Suzanne Chu en Rewita Chatterpal.

“Uw academische kwalificaties zijn wat mij betreft ‘top rank’, aan uw kennis van rechtswetenschap wordt dezerzijds absoluut niet getwijfeld. Maar het moest toch gezegd worden omdat deze kennis, deze militaire deskundigheid, anders wordt opgedaan, met veel modder aan de eigen laarzen en kennisoverdracht door instructeurs die in de meest complexe militaire situaties betrokken zijn geweest en die niet zelden zelf in een situatie van leven en dood hebben verkeerd”, voerde Bouterse aan.

“Naar mijn mening is het ontbreken van die kennis een van de belangrijkste redenen geweest voor de wijze waarop het proces is gevoerd en de conclusies over schuld en onschuld die daarbij zijn getrokken”, stelt de gewezen Surinaamse legerleider.

Hij betoogt dat wanneer mensen worden “verdacht van ernstige staatsgevaarlijke activiteiten, het volkomen legitiem is om die onder arrest te plaatsen”. Dit gebeurt overal ter wereld en is ook hier gebeurt, legt Bouterse uit.

“Dat wil zeggen in het holst van de nacht, daarbij communicatie van huisgenoten met derden beperkend om het tijdig waarschuwen van comparanten onmogelijk te maken, enzovoorts. Voor uw Krijgsraad is het terechte ophalen van de verdachten kennelijk een zeer criminele handeling geweest. Waarschijnlijk daarom dat in uw vonnis ca. 40 dramatische pagina’s aan het ophalen van de verdachten zijn gewijd, met geen ander gevolg dan dat de verdachten ten overstaan van de gemeenschap nog een onverdiende, extra criminaliserende smet is opgeworpen”.

Bouterse rekent op een juist eindoordeel van de Krijgsraad, en zo niet, op een eerlijke, onbevooroordeelde procesvoering in het volgende hoger beroep.

“Vooral omdat de consequenties van het gevoerde strafproces en de veroordelingen die daarbij zijn uitgesproken, een absoluut onaanvaardbare, vernietigende consequentie hebben op de weerbaarheid van vele komende generaties van ons volk, tegen kwaadaardige invallen van externe krachten die ernstige, vernietigende schade aan ons land en volk beogen”.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten