Bouterse: onderschat de NDP niet!

De revolutie is de aanzet geweest tot de werkelijke verzelfstandiging van Suriname. Ook de dekolonisatie van het denken begon met de revolutie, zei de leider van de revolutie Desi Bouterse maandagochtend op het Revo-plein.

Bouterse werd groots binnengehaald en gaf in zijn toespraak een aantal boodschappen mee. De revolutie begon volgens hem om ‘dit ooit getergd land te dekoloniseren’.

Hij bedankte in zijn toespraak zijn wapenbroeders voor alles dat zij vanaf dat moment meegemaakt Hebben. De strijd zal door de NDP onverkort worden voortgezet.

De partij kent 5 pijlers van de revolutie welke vervat zijn in een manifest. Verandering van de politiek bestuurlijke orde, de sociaal maatschappelijke orde, de sociaal economische orde, de educatieve orde en milieu werd later aan toegevoegd.

Bouterse roemde een aantal verworvenheden, zoals het opheffen van de handelingsonbekwaamheid van de vrouw, staatscrèche, stemrecht bij 18 jaar, eerste middelbare school te Nickerie, onze campus en de 200 fabrieken die werden opgezet.

Hij gaf de verzekering dat men op de ingeslagen weg door zal gaan. Tot slot gaf hij een eigen analyse van het politiek veld op weg naar de verkiezingen van 2020. Hij riep op niemand te onderschatten, doch gaf aan dat niemand ook de NDP moet onderschatten. Dat werd met een daverend applaus ontvangen.

Overige berichten