fbpx
Bouterse-II krijgt volledig mandaat

Maar vertrouwen is een onlogisch geloof in de aanwezigheid van het onwaarschijnlijke

Door de verkiezingen met 26 zetels te winnen heeft Bouterse-II in principe alle vertrouwen van de kiezers gekregen om orde op zaken te stellen. Zij durven te geloven dat Bouterse in staat is de beloofde zaken te realiseren. Wil deze regering het vertrouwen behouden, dan is het belangrijk te weten waarop dit vertrouwen gebaseerd is.

Door de succes- en faalfactoren van vertrouwen in kaart te brengen, kan Bouterse-II ervoor zorgen dat de vertrouwensrelatie wordt versterkt en kan hij zelfs verzekerd zijn van een derde zittingstermijn. Maar voordat het zover is, zal er nog heel wat aan vooraf moeten gaan. Dit omdat vertrouwen te voet komt en te paard gaat.

Vertrouwen gaat over onzekerheid en verwachtingen

Er zijn verschillende definities van vertrouwen, waarbij verschillende conceptuele onderwerpen een rol spelen. Zo is vertrouwen een psychologische staat die de intentie omvat om kwetsbaarheid te accepteren, omdat men positieve verwachtingen heeft over de intenties. “Trustworthiness, the capacity to commit oneself to fulfilling the legitimate expectations of others, is both the constitutive virtue of, and the key causal precondition for the existence of any society”.

Het begrip vertrouwen houdt dus in dat men bereid is zich kwetsbaar op te stellen ten opzichte van een ander die men vertrouwt, omdat men er vanuit gaat dat deze partij daar geen misbruik van zal maken.

Veel van de onderzoeken laten zien dat vertrouwen groter wordt, wanneer de partij die vertrouwd wordt, handelt in overeenstemming met de verwachtingen van de partij die het vertrouwen heeft gegeven. Vertrouwen wordt tevens genoemd als voorwaarde voor het bestaan van een maatschappij.

Vertrouwen is dus nauw verbonden met onzekerheid en gaat uit van de verwachtingen die mensen over iets of iemand hebben. Vanzelfsprekend zal daarentegen het vertrouwen groot zijn wanneer het volk positieve verwachtingen heeft over het handelen van een politieke leider. De valkuil voor Bouterse is dus niet alleen de samenstelling van een niet professioneel en een instabiel kabinet, maar ook het niet weten om te gaan met onzekerheden en verwachtingen van het volk.

Aangezien vertrouwen vaak wordt gepersonaliseerd, kunnen deze onzekerheden en verwachtingen dus de afname van het vertrouwen in Bouterse-II veroorzaken.

Economische crisis

Zo is er veel kritiek op het feit dat Bouterse de wereldeconomie in zijn laatst gehouden rede heeft genoemd. Heeft hij de wereldeconomie, als anticiperende indicator voor het toekomstige economisch beleid genoemd, of als oorzaak van de huidige economische situatie? Hierover lopen de meningen uiteen. Maar de vragen die door het noemen van de wereldeconomie worden opgeroepen zijn even belangrijk als de twijfels over de beoogde intenties.
Zijn macro-economische factoren inderdaad niet te beïnvloeden of heeft Bouterse door dat men in tijden van onzekerheden vooral over “vertrouwen” moet communiceren.

Primary trustworthiness’ en ‘derived trustworthiness’ zijn in deze heel belangrijke beïnvloedingsfactoren. ‘Derived trustworthiness’ veroorzaakt vaak een tijdelijke dip in het vertrouwen. Te denken valt aan economische tegenvallers en de wereld economie, maar ook aan de media of aan actiegroepen die negatieve invloed uitoefenen op de overheid.

De belangrijkste factor is zoals eerder vermeld de toestand van de economie en het macro-economisch sentiment. Gaat het slecht met de economie, dan daalt ook het vertrouwen. Ze zijn exogeen van aard; de oorzaak moet dus worden gezocht in ontwikkelingen buiten Bouterse-II.

Op primary trustworthiness’ heeft Bouterse-II zelf invloed. Hij kan beleid maken dat gericht is op het beïnvloeden van deze factoren. Het beleid zal dan specifiek gericht moeten zijn op “reputation”, “performance” en “appearance”.

Met ‘reputation’ wordt de reputatie bedoeld, zoals die door Bouterse-I zelf in de loop der tijd is opgebouwd. Burgers kunnen een oordeel vormen over deze reputatie op basis van eigen ervaringen of op basis van ervaringen van anderen.

Onder ‘performance’ valt het huidige, meetbare, handelen van de regering. Hoe presteren zij op dit moment? Met behulp van enquêtes bijvoorbeeld, kan worden bepaald hoe betrouwbaar Bouterse-II op dit moment overkomt.

Met ‘appearance’ wordt gekeken naar hoe Bouterse-II op de burger overkomt. Deze vorm van oordelen is meer subjectief van aard. De overheid en de persoon Bouterse worden beoordeeld op hun voorkomen. Het gaat hier meer om een gevoelskwestie bij burgers.

Maar of we mogen verwachten dat het beïnvloeden van bovengenoemde factoren zal resulteren in een gezondere economie, zal de toekomst moeten uitwijzen. Feit is dat als Bouterse-II corruptie niet adequaat aanpakt en het negatieve macro-economisch sentiment niet kan monitoren, zij bij de volgende verkiezing te kampen krijgen met een nog grotere vertrouwenskloof.

Uiteindelijk gaat het erom of er (f)actoren aanwezig zijn die het handelen van de overheid monitoren en eventueel bestraffen.

Drs. Bc. John Brewster

Meer nieuws

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…

Covid-team Nickerie maakt werkafspraken

GFC NIEUWS- Vanmorgen heeft het Covid Coördinatieteam Nickerie tijdens hun eerste officiële meeting werkafspraken gemaakt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Mogelijk teken van leven op planeet Venus

GFC NIEUWS- Hoog in de dampkring van de planeet Venus hebben wetenschappers sterke aanwijzingen voor leven gevonden. Het gaat om microbes, minieme organismen die misschien…

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld…

Lichaam 19-jarige vermiste drenkeling gevonden

GFC NIEUWS- De politie heeft maandagochtend het lichaam van de vermiste 19-jarige drenkeling, Ivanildo Faisel, uit de Cotticarivier gehaald. Impotent of minder potent? Maak online…