fbpx

Bouterse heeft vandaag bewilligd voor DNA-lidmaatschap

GFC NIEUWS- DNA-kandidaat Desi Bouterse van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft vandaag bewilligd voor het lidmaatschap van De Nationale Assemblee (DNA).
Intussen is bekend dat NDP-topper, tevens voorzitter van DNA, niet terugkeert in het parlement.
Niet alle bewilligingsformulieren van Paramaribo zijn binnen.
DNA komt nadat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) de uitslag van de verkiezingen heeft vastgesteld en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) deze bindend heeft verklaard, volgens artikel 66 van de Grondwet, in vergadering bijeen. Deze vergadering wordt geleid door de fungerend voorzitter, die het oudste lid in jaren is en door de president wordt beëdigd.
De beëdiging vindt plaats in een Buitengewone Openbare Zitting. Tijdens deze zitting wordt de eed afgelegd of belofte gedaan door de gekozen kandidaten. Deze kunnen hun voorkeur aangeven met betrekking tot het doen van belofte “dat beloof ik” of het afleggen van eed “zo waarlijk helpe mij God Almachtig”. De keus van elk lid wordt in het Eedsformulier vastgelegd. De eed wordt conform de wens van het lid – met bijstand van hun geestelijke leider – afgenomen.
Na de eedaflegging gaat DNA in een Buitengewone Openbare Vergadering over tot de toelating van de beëdigde DNA-leden. Tijdens deze vergadering worden de geloofsbrieven onderzocht en indien goed bevonden, de voorzitter geadviseerd om deze personen toe te laten tot DNA. Speciaal hiervoor worden er commissies van Onderzoek van Geloofsbrieven ingesteld. Deze commissies onderzoeken de geloofsbrieven van deze DNA-leden.
Uit elk commissie wordt een voorzitter aangewezen die in commissie verband de persoonlijke dossiers met de geloofsbrieven naar juistheid en de wettelijke vereisten onderzoekt. Er worden groepen van negen tot tien leden gevormd. Wanneer de namen van de leden worden opgenoemd, moeten zij in verband met het onderzoek van hun dossiers, de vergaderzaal verlaten.
Als er geen op- of aanmerkingen zijn, zal de commissievoorzitter dit in de vergadering bekendmaken. De leden van wie hun geloofsbrieven goed zijn bevonden, worden door protocol naar de vergaderzaal begeleid om op hun aangewezen plek plaats te nemen. Dan is er sprake van tot lid toegelaten“ DNA-lid”.
Na de toelating van de 51 leden tot DNA vindt de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter plaats. Als deze gekozen zijn, wordt de vergadering gesloten.

BEKIJK OOK
Ramdin staat stil bij internationale antidrugsdag