Bouterse beëdigt ambassadeurs en ontvangt geloofsbrieven

President Desiré Bouterse heeft Gardelito Hew A Kee en Ebu Jones beëdigd tot gevolmachtigde ambassadeurs van de Republiek Suriname, voor respectievelijk de Republiek Servië en de Coöperatieve Republiek Guyana.

De beëdiging heeft plaatsgevonden op woensdag 10 april in het presidentieel paleis.

“Met deze landen onderhouden wij reeds decennialang diplomatieke betrekkingen en met uw beëdiging wordt een hernieuwde impuls gegeven, die zal leiden tot de verdere uitvoering van gemaakte afspraken tussen Suriname en deze landen”, aldus president Bouterse die de nieuwbakken ambassadeurs toesprak.

De president heeft de ambassadeurs op het hart gedrukt zich sterk te maken voor het aantrekken van buitenlandse investeringen, die bijdragen aan het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen. “Voorts zult u ook aandacht besteden aan het betrekken van Surinamers in de diaspora, bij de nationale ontwikkeling, alsmede bij het gericht profileren van Suriname als unieke toeristische destinatie.”

De president heeft aangegeven dat daarbij de focus dient te worden gelegd op de culturele diversiteit, religieuze tolerantie en de rijke biodiversiteit als gevolg van onze status als bosrijkste land ter wereld.

President Bouterse heeft aan ambassadeur Jones de instructie gegeven zich te blijven houden aan de conditie van vriendschap tussen Suriname en Guyana. Ook in de kwestie van het grensgeschil zal deze principe worden gehandhaafd, teneinde tot een vriendschappelijke overeenstemming te geraken.

Verder zullen binnen deze samenwerking de benutting van natuurlijke hulpbronnen, milieuaspecten, toerisme, investering van economische en handelsactiviteiten, mede met het oog op de verdere ontwikkeling van de aardolie-industrie, de landbouwsector en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit prioriteit genieten.

Aan ambassadeur Hew A Kee is de instructie gegeven om de reeds bestaande samenwerking met Servië, op diverse gebieden (zoals; energie, toerisme en ICT) verder uit te diepen.

President Bouterse heeft naast de beëdiging ook geloofsbrieven in ontvangst genomen van vier ambassadeurs, te weten: ambassadeur Julang Pujianto van Indonesië, ambassadeur Elisabeth Eklund van Zweden, ambassadeur Milan Zachar van Slovakije en ambassadeur Elias Lebbos van Libanon.