Bousaid vertrekt vrijwillig

Jim Bousaid, algemeen directeur van de Hakrinbank, zegt dat hij niet onder druk vertrekt. Volgens hem is zijn contract twee keer verlengd. Hij neemt nu zelf het besluit, in overeenstemming met de Raad van Commissarissen, om te vertrekken.
Ook zijn er berichten in omloop over onrechtmatig pensioen dat Bousiad zou ontvangen.

Bousaid is van mening dat er kwaadwilligen zijn die bewust valse berichten in omloop brengen. Hij zegt te weten wie deze mensen zijn.

Op social media circuleert een brief die zogenaamd afkomstig is van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Hakrinbank. Daarin wordt aangegeven dat Bousaid vanaf 1 september 2016 onrechtmatig maandelijks een pensioen van ongeveer SRD 24.270,58 ontvangt alsook zijn salaris met de daarbij behorende inflatiecorrecties, lumpsum, onkostenvergoeding en emolumenten.

Uit een brief van de Remuneratie- en Nominatiecommissie onder leiding van Rabin Parmessar dat op 21 maart 2018 naar de RvC van de bank is gestuurd, worden zware beschuldigen geuit richting Bousaid.

De vertrekkende directeur zegt dat de pensioengelden niets van doen hebben met de Hakrinbank. Het gaat om gestorte pensioengelden van het Pensioenfonds die nu worden uitgekeerd, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt heeft.(GFC)