fbpx

Bosinventarisatietraining voor Bigi Poika

De gemeenschap van het Inheems dorp Bigi Poika heeft een bosinventarisatie training gevolgd, die verzorgd werd door medewerkers van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).

De training werd geïnitieerd door het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI), in samenwerking met het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOAS).

Het gaat om een pilotproject met betrekking tot duurzaam bosbeheer en geplande houtkap. Deze werd op 8 juli verzorgd in het gemeenschapshuis van Bigi Poika.

Middels deze training wil men geplande houtkap in het binnenland stimuleren. Ongeplande houtkap kan onder andere schade richten aan het overblijvende bos.

De planning van de houtkap is ook belangrijk om de schade aan het bos te beperken en operationele problemen te minimaliseren. SBB zal overstappen naar een nieuw systeem waarbij zij hulp zal krijgen van DDOI en DOAS.

BEKIJK OOK
Startsein elektrificatieproject te Patamacca en Kasaba Ondoo

Het ligt in de bedoeling deze training in nog 15 dorpen te verzorgen. DDOI komt in dit verband in met 10 dorpen en DOAS met 5.

Kapitein Ivanildo Ijoenakame was ingenomen met het initiatief van DDOI. Hij stelde dat Bigi Poika wil werken aan meer zelfondernemerschap. In dit verband heeft de kapitein het verzoek voor nog een training, zodat de regels beter worden begrepen.