Bosbrand Wageningen nog niet onder controle

Het ressort Wageningen in Nickerie heeft reeds enkele dagen te kampen met rookoverlast, als gevolg van bosbrand in de nabije omgeving.

Districtscommissaris (dc) Nisha Kurban-Babu roept de totale samenleving op, tactvol om te gaan met de natuur. Haar oproep is in het bijzonder gericht op jagers, vissers en toeristen.

De dc zegt dat verkregen informatie heeft uitgewezen dat de brand is ontstaan als gevolg van handelingen van jagers die zich in het bos bevonden. “Wanneer u de gebieden hebt bezocht laat alles intact achter, want kijk wat nu het gevolg is voor de gemeenschap van Wageningen”, aldus de dc.

In samenwerking met de brandweer, NCCR en Staatsolie wordt er gewerkt aan het doven van het vuur. De rookontwikkeling kan nog enkele dagen aanhouden. Omdat het zwampgebied waar de bosbrand zich bevindt moeilijk toegankelijk is, kan de brandweer de brand niet blussen.

De dc zegt dat Staatsolie is ingekomen met een graafmachine om het gebied van de brand af te bakenen, door rondom het brandend gebied een sleuf te graven. Dit zal ertoe moeten leiden dat de brand wordt ingeperkt en ook voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt.

Vanwege de windrichting komt de rook in de omgeving van het centrum van Wageningen. “De bewoners in het gebied ondervinden last hiervan. Het is een ongemak voor de mensen aldaar,” zegt de dc.

Gevallen zijn bekend van personen die met klachten naar de poli of het ziekenhuis zijn geweest. Na behandeling zijn ze heengezonden. De mensen melden zich aan bij de arts met veelal hoestklachten.

De dc roept de burgers op om zich bij de dokter aan te melden, zodra zij klachten hebben die te maken hebben met de ademhaling.

De overheidskantoren en scholen functioneren normaal. De burgermoeder geeft aan dat geadviseerd is kinderen met ademhalingsproblemen thuis te houden.