fbpx

Bosbeleid moet ten voordele zijn van de samenleving

Het bosbeleid moet zodanig gevoerd worden dat het regenwoud zodanig behouden blijft, dat de samenleving kan genieten van de economische voordelen.

De ontwikkeling van deze sector moet op duurzame wijze geschieden, vindt minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Een aantal zaken is reeds in place, maar het kan nog beter worden georganiseerd, zodat er meer uit de bossen wordt gehaald.

Het bos heeft een belangrijke functie als er gekeken wordt naar de rol die het vervult op het gebied van onder andere zuurstof en waterhuishouding. Het kan volgens minister Soerdjan nimmer de bedoeling zijn dat er op een nonchalante manier met het regenwoud wordt omgegaan, waardoor het steeds achteruit gaat.

Hij riep de totale samenleving op, op een correcte wijze met het bos om te gaan. Het bos heeft heel wat producten te bieden. Terwijl wij aan de ene kant duurzaam ermee omgaan moeten wij aan de andere kant ook ervoor zorgen dat het bos kan voorzien in ons levensonderhoud.

BEKIJK OOK
Standbeeld van vakbondsleider Cyrill Daal verplaatst naar Pater Weidmanplein

Het hout is er en op dat stuk is de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) reeds bezig om met de sector steeds afspraken te maken om het hout duurzaam te gebruiken. Los van het hout kan er nog veel meer gehaald worden uit de sector.

Samen met alle relevante organisaties in ons land moet het ministerie van RGB zich richten om natuurbehoud en de benutting van de verschillende producten te vertalen in duurzaam economisch gewin.