fbpx

Borstvoeding een noodzaak voor moeder en kind

GFC NIEUWS-Rotary Club Paramaribo Central heeft een duurzame samenwerking met Stichting voor Bevordering van Borstvoeding Suriname (STIBOSU), om landelijk bewustwordingsactiviteiten te ontplooien.

In het meerjarenplan komen verschillende facetten aan de orde op het gebied van voorlichting; niet alleen voor moeder, vader en kind maar ook voor anderen die betrokken zijn en baat hebben bij de beste voedingskeus voor de baby’s.

Ook andere actoren uit de gezondheidssector ondersteunen dit initiatief.

Het doel van dit project kan worden terug gerelateerd aan enkele prioriteitsgebieden van Rotary International, zoals “mother and child health” en “prevention and treatment of diseases ”.

Het project voorziet in activiteiten op meerdere fronten namelijk het opzetten van een database van vrijwilligers die een trainingstraject moeten doorlopen, begeleiding van zogende moeders, het stimuleren van het geven van borstvoeding, een scholen bewustwordingsproject voor de middelbare scholen, een bedrijven traject waarbij werkgevers worden aangespoord zogende moeders te accommoderen tijdens het borstvoedingstraject en een media campagne.

Met betrekking tot het onderdeel van het trainen en opzetten van de database van vrijwilligers, schrijft het project voor, dat belangstellenden zich kunnen registreren, waarna zij een training zullen doorlopen.

BEKIJK OOK
EBS voert landelijk kap- en snoeiwerkzaamheden uit

Inmiddels zijn de eerste trainingen succesvol verzorgd en is er een actieve groep van enthousiastelingen gestart met promotionele activiteiten.

Dit vrijwilligerskorps is ook in staat zijn om moeders, vooraf en meteen na de bevalling te begeleiden, in het geven van borstvoeding aan hun pasgeboren kind. Zwangere vrouwen zullen tijdens, maar ook na de bevalling ondersteund worden door dit vrijwilligerskorps die continu informatie en instructies verstrekt.

Ook na de bevalling zal het contact met de moeders worden onderhouden. Dit moeder-kind ondersteuningssysteem moet een wezenlijke bijdrage leveren aan een actieve en positieve beleving van het geven van borstvoeding als beste voeding voor de baby.

Momenteel zijn er op strategische plekken in Paramaribo meerdere billboards geplaatst om aandacht te vragen voor de borstvoedingscampagne. Het thema van dit jaar is ‘empower parents, enable breastfeeding’.

De president van Rotary club Paramaribo Central is zeer content met thema. “Wij ondersteunen dit initiatief en vinden het noodzakelijk dat ouders; moeders en vaders, voldoende worden geïnformeerd over de noodzaak voor het geven van borstvoeding”, zegt Oliver Smith.