fbpx
Boodschap VHP op Werelddag van Sociale Rechtvaardigheid

In de wereld is er een steeds toenemende oproep om een waardig leven voor iedereen te garanderen, met gelijke rechten en respect voor de verschillende stemmen van de bevolking. Gestreefd wordt naar een gelijke behandeling van alle mensen ongeacht ras, geslacht, religie, leeftijd, of cultuur.

Deze nood voor sociale rechtvaardigheid is de basis dat de Verenigde Naties in het jaar 2007 de Werelddag van Sociale Rechtvaardigheid hebben ingesteld.

Elk jaar op 20 februari wil de VN mensen stimuleren om te kijken hoe de sociale rechtvaardigheid van invloed kan zijn op de uitroeiing van armoede.

Het VN-thema voor 2017 is “Het voorkomen van conflicten en het behoud van de vrede door middel van waardig werk”. We kunnen geen ontwikkeling voor iedereen bereiken als we diegenen achterlaten die sociaal en economisch uitgebuit worden.

Met de nieuwe goedgekeurde internationale agenda van de Verenigde Naties zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en 169 doelen vastgesteld die betrekking hebben op alle aspecten van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van politieke waarden: goed bestuur, mensenrechten en vrede.

De universele aard van de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, die verplichtingen voor alle landen – ook voor Suriname – op bijna alle beleidsterreinen met zich meebrengen, is ook een instrument om doeltreffend samenhangend beleid voor duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Regeringen van lidlanden van de Verenigde Naties hebben zich dan ook verbonden aan het creëren van een actieplan om sociale rechtvaardigheid op nationaal, regionaal en internationaal niveau te bevorderen. Om een ‘maatschappij voor allen’ te bereiken, worden landen vooral aangespoord de belangen van sociale rechtvaardigheid te benadrukken.

Leven in een sociaal rechtvaardige samenleving houdt in dat eenieder, ongeacht zijn identiteit, recht heeft op en toegang heeft tot de basisbehoeften zoals vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. In de praktijk blijkt dit moeilijk te realiseren want sociale rechtvaardigheid is een gecompliceerde samenhang tussen economische factoren, basisbehoeften en de mate waarin mensen functioneren in onze samenleving.

Tegen deze achtergrond heeft de VHP ter ere van haar 68 – jarig bestaan op 16 januari j.l haar partijthema voor 2017 gelanceerd: Versterken van Eenheid en Partnerschap. Voor een beter Suriname zullen wij ons met z’n allen moeten inzetten en inspannen om alle mogelijke vormen van menselijke uitbuiting uit te roeien.

Laat ons vooral indachtig het VN – thema: “Het voorkomen van conflicten en het behoud van de vrede door middel van waardig werk”, ernaar streven om een samenleving van sociale rechtvaardigheid te creëren waarin iedereen vrij, gelijk en in waardigheid kan leven en werken. We kunnen dit bereiken met samenwerking door politiek, bedrijfsleven, vakbewegingen, religieuze en maatschappelijke organisaties en deskundigen”, aldus de VHP.(GFC)

Meer nieuws

Eigen basisschool voor Drepada

GFC NIEUWS- Het dorp Drepada in Brokopondo heeft op maandag 19 oktober een mijlpaal bereikt. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….