Boodschap First Lady in verband met Dag van de Vrouw

GFC NIEUWS- Al tig jaren zijn vrouwenorganisaties en feministen bezig de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen te bepleiten. Geen gelijkheid doch gelijkwaardigheid.
Het is dan op zijn plaats op deze dag hulde te brengen aan de durf en inzet van deze vrouwen. Wij zijn hen enorm dankbaar voor de bereikte successen ook al zijn we nog lang niet waar we wezen moeten.
Vandaag 8 maart staan we niet alleen stil bij de strijd van de vele heldinnen die ons zijn voorgegaan doch dienen we meer nog stil te staan bij de toekomstige heldinnen die de strijd voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen zullen voortzetten. Wij dienen de komende generatie te vormen tot de gelijkwaardigheidsgeneratie.
Met het thema “I am generation equality: realising Women’s rights” propageert de United Nations Women dit jaar de multi generational aanpak genaamd Generation Equality. Deze aanpak is van eminent belang om de broodnodige gelijkwaardigheid vorm en inhoud te geven. De strijd voor gelijkwaardigheid kan zich niet beperken tot de huidige generatie vrouwen (en eventueel mannen) doch dient een strijd te zijn van elke vrouw, van ons allen zowel individueel als collectief.
Sinds de aanname van de “Beijing declaration and platform for action” zijn er verschillende acties wereldwijd ondernomen om vrouwenrechten op vele gebieden te realiseren. Wereldwijd zijn er successen geboekt. Ook voor Suriname zijn er successen geboekt zoals onzer toetreding tot het vrouwenrechten verdrag.
Het zaad welke door vrouwenorganisaties in 1975 werd geplant, is vanuit de revolutionaire ideologie in de regeringsverklaring van 1980 van het Militair regime opgenomen, de resolutie van 1978 terzake de handelingsonbekwaamheid van de vrouw.
Op 16 april 1981 werd per Decreet de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw opgeheven. Voorwaar een enorme mijlpaal en baanbrekend werk om te geraken tot de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Vóór die tijd was het vrouwen niet toegestaan financiële, juridische en andersoortige handelingen uit te voeren. Het zelfstandig openen van een bankrekening bijvoorbeeld was niet mogelijk, omdat daarvoor eerst goedkeuring van de man nodig was.
Vanaf de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw heeft de strijd voor vrouwenrechten verder gestalte gekregen en zijn zeker ook onder de huidige regering stappen gezet in de richting van meer gender gelijkwaardigheid. De vele vrouwen in het bestuurlijke en onze Hoogste college van staat zijn een uitvloeisel van de campagne voor vrouwenrechten.
Alhoewel we vele successen hebben geboekt, is het van belang samen met de United Nations vast te stellen dat wij nog een heel lange weg hebben te gaan.
We zijn het er samen over eens dat voor het gros van de vrouwen wereldwijd de daadwerkelijke veranderingen achterwege zijn gebleven dan wel zeer moeizaam tot stand zijn gekomen. Volgens de UN kan geen enkel land zeggen dat ze gender equality hebben gerealiseerd. H
et blijft een feit dat ook in Suriname nog verschillende obstakels in de weg staan van de gelijkwaardigheidsgedachte. Niet alleen wetgeving gerelateerde obstakels doch ook cultuur gerelateerde obstakels zoals het denken, de normen en waarden die de plaats van de vrouwen bepalen onafhankelijk van haar eigen denken en weinig ruimte bieden voor onafhankelijk denken van de vrouw.
Ook bijvoorbeeld het combineren van arbeid en zorg of huiselijk geweld en femicide vragen onze dringende aandacht. Gender equality heeft betrekking op juridische gelijkheid en op gelijke toegang tot materiële en niet-materiële hulpbronnen. Zolang deze zaken niet aangepakt zijn kunnen we niet praten over gelijkwaardigheid.
Volgens de UN wordt 2020 een belangrijk jaar waarin relevante stakeholders betrokken zullen worden om te komen tot versnelde doorvoering van veranderingen ten faveure van de vrouw.
Ook Suriname sluit zich aan bij de oproep van de United Nations om harder te trekken aan het werk. Wij zijn voorstander van inclusieve leiderschap. Het betrekken van vrouwen uit alle lagen van de samenleving zal een must blijken te zijn in deze strijd voor gelijkwaardige behandeling.
In dit digitale tijdperk kunt ook u, individueel een bijdrage leveren aan een gender gelijkwaardige wereld. Onder de noemer “each for equal” is de International Womens Day Community op social media een campagne gestart die door elk een van ons kan worden ondersteund.
Maakt u in de “each for equal pose”, een foto en post u die via uw Facebook, instagram of twitter. Daarmee levert ook u op deze bijzondere dag een individuele bijdrage aan de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen.
Zet uw armen in de “Each for Equal POSE” om anderen te motiveren en de Internationale vrouwendag tot uw dag te maken.
Doe wat u kunt doen vanuit welke plaats of positie dan ook (van minister tot marktvrouw en vuilophaalster) om daadwerkelijk een positief verschil te maken voor alle vrouwen overal.
Wij feliciteren de totale gemeenschap met de Internationale dag van de vrouw en vragen eenieder ongeacht etniciteit, religie, cultuur en afkomst, te bezinnen op de plaats die we aan de vrouw, de moeder, de dochter, de echtgenote geven en of wij samen bereid zijn de obstakels weg te werken die de gelijkwaardigheid in de weg staan.
Wij vragen u, te bezinnen op de socialisatie van uw zonen en dochters opdat de gelijkwaardigheidsgedachte vanaf de geboorte gestalte kan krijgen en wij uiteindelijk daadwerkelijk kunnen spreken van een Generation Equality.

Overige berichten