Bonden halen hard uit naar minister Ferrier

GFC NIEUWS- De vakbondsbesturen bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (minOWC) merken op dat minister Lilian Ferrier het ministerie laat downgraden door haar mismanagement.
De minister zou in de media hebben verklaard dat de functionaris Diana Gaddum-Riedewald uit haar functies te hebben gezet, omdat zij het minOWC Stafcollectief heeft ondersteund. De minister haalt schriftelijk andere redenen aan, die door de desbetreffende functionaris al direct schriftelijk zijn ontzenuwd, halen de bonden aan.
“Opmerkelijk is dat bedoelde functionaris zelf de brief van 9 april, waarin haar status aan de orde lijkt te worden gesteld, tot en met heden niet ontvangen heeft.”
“Gaddum zelf bevestigt verder onomwonden haar verbondenheid met de getergde collega’s op het ministerie al dan niet via de bestaande vakorganisaties. De bonden hebben de brief van de functionaris waarin zij de betichtingen ontzenuwd en waaruit de rancune en drogredenen blijken in de pers, geïllustreerd.”
De analyse van het Stafcollectief en de Bond Personeel Ministerie van Onderwijs (BPMO) is er een van weerwraak, rancune en insubordinatie. De minister heeft zichzelf in een positie gemanoeuvreerd, waarbij zij op het ministerie in elk geval niet langer serieus gevonden wordt.
De genoemde bonden hebben het resultaat van hun analyse voorgelegd aan de Algemene Bond Overheidspersoneel (ABO) en aan de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL).
“De bonden protesteren namelijk tegen de aanval van de minister op het lid Gaddum-Riedewald. Het adagium hierbij is een voor allen, allen voor een.
De minister houdt ons op om tijdig de welverdiende en achterstallige belangen van de functionarissen te verwezenlijken. Zo dadelijk zitten we met een andere regering en moeten alle voorbereidingen van vooraf aan beginnen. Intussen zal de minister dan genieten van haar voorzieningen, alleen maar omdat ze is benoemd tot minister,” halen de bonden verder aan.
De bonden struikelen over een bericht in de media waarin zou zijn aangehaald dat de minOWC-afgevaardigde, Gaddum-Riedewald, niet meer mag participeren in vergaderingen van het Covid-19 Managementteam.
Verder wordt in het bewuste krantenartikel verklaart dat het Nationaal Covid-19 Managementteam alleen bestaat uit ministers, directeuren en hun scribent (notulist). “Ook met deze wens beoogt de minister verwarring te zaaien. Voor de duidelijkheid zei opgemerkt dat nu ook minister Ferrier buiten het Crisis Covid-19 Managementteam is gelaten. Er is immers geen enkele wijziging in de doelstelling en samenstelling van het Nationaal Covid-19 Managementteam doorgevoerd.”
“Immers, de minister mag niet tornen aan een uitgebrachte resolutie van de president. In feite is haar houding bij herhaling een ondermijnend gebaar naar de president.”
“De vakbonden zijn niet onder de indruk van dreigementen van de minister, dat zij zal opstappen, als de president een andere dan door haar verwachte besluit neemt, zoals recentelijk is gebeurd in het geval van de onderdirecteur Onderwijs Hoepel. “
“Als een minister om welke redenen dan ook een besluit van de president wil doen veranderen, dan zijn er daar andere kanalen voor.”
De besturen van het Staf Collectief en de BPMO hebben de betrokken functionaris geadviseerd om vooralsnog de president te verwittigen over de nieuwe verwikkeling. “Vriend en vijand ondersteunen de regering in de nationale strijd tegen Covid- 19. Uitgerekend in deze sferen ontheft de minister functionarissen die voorbeeldig hebben gefunctioneerd.”
Intussen heeft Gaddum-Riedewald deze case schriftelijk onder de aandacht van de president en de vicepresident gebracht.

Overige berichten