Bonden financiële sector solidair met stakende werknemers bankbeveiliging voor verbetering lonen

GFC NIEUWSREDACTIE- Momenteel zijn de werknemers in dienst bij de Stichting Bankbeveiliging Suriname en verenigd in de Bond van Personeel in dienst van de Stichting Bankbeveiligingsdienst Suriname IN actie omdat de besprekingen die moeten leiden tot verbetering van de lonen zijn vastgelopen.

De Bankbeveiligingsdienst is aangesloten bij de Vakcentrale-47 ( C-47 ) in Suriname evenals alle vakbonden van financiёle instellingen in Suriname. Het gaat in deze om alle banken en verzekeringsmaatschappijen.

Binnen C-47 is er tussen deze vakbonden regulier overleg over belangrijke issues in de sector.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Intelligentie gaat achteruit na Covid-19, blijkt uit Britse studie

De vakbonden in de financiële sector hebben zo ook goede nota genomen van de acties van de bankbeveiligers en maken volgens deze vakbonden uit de financiële sector een wezenlijk onderdeel uit van de bankoperatie. Daarvoor zijn ze ook specifiek opgeleid.

Echter bestaat er jarenlang een verschil in beloning tussen bankpersoneel en bank beveiligers, ten nadele van laatstgenoemde groep.

Dat op zich is gegeven de structuur van de organisatie best wel te begrijpen echter indien de verschillen substantieel dreigen te vergroten dreigt er een explosieve situatie in de sector waar in principe geen der partijen belang bij heeft.

Niet in het minst het personeel welke direct werkzaam is bij de financiële instellingen.

Met de bankbeveiligers bestaat er reeds decennialang een hele nauwe samenwerking omdat het per slot van rekening gaat om een veilige operatie binnen de financiële instellingen waarbij voornoemde samenwerking onontbeerlijk is.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Brandweer moet metalen ring van geslachtsdeel patiënt afsnijden

De eerder aangegeven explosieve situatie vanwege de in adequate beloning is nu een voldongen feit. Binnen haast alle financiële instellingen waar C-47 vakbonden actief zijn, zijn er al overeenkomsten gesloten over primaire en bij enkele ook secundaire voorwaarden.

Er zijn bij sommige instellingen reeds aanvullende voorwaarden momenteel in bespreking. Dit is vooral tegen de achtergrond van de huidige financieel economische situatie een dringende noodzaak.

Mede vanwege kennis over de inhoud van de loonovereenkomsten in de sector trekt het collectief van de vakbonden binnen de financiële sector de conclusie dat de eisen van de Bankbeveiligingsdienst absoluut niet onrechtvaardig zijn, integendeel zijn het gerechtvaardigde eisen.

Dit wordt verstrekt door de enorme afname in koopkracht die nog steeds voortschrijdt en die vele malen hoger is dan de eisen van de bankbeveiligers.

Het collectief van vakbonden binnen de financiële sector verklaart zich daarom solidair met de bankbeveiligers en roept met name de Vereniging van Bankiers die in deze het laatste woord heeft op om het daarheen te leiden dat de gerechtvaardigde eisen van de bewuste werknemers worden ingewilligd ten einde verdere escalatie te voorkomen.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten