fbpx

Bonden binnen OWT&C roeren zich

De besturen van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM), Werknemers Organisatie Luchtvaart (WOL), Bond Personeel Sluizen en Gemalen (BPSG) en de Werknemers Organisatie Openbare Werken (WOOW) hebben besloten om met onmiddellijke ingang af te dwingen dat de minister van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) met hen aan tafel gaat.

Bij de genoemde bonden zijn er gemeenschappelijke en uiteenlopende punten die dringend opgelost moeten worden. Veel van deze zaken zijn direct op het bord van de ministeriele leiding.

Weliswaar zijn er punten waarbij andere ministeries ook bij betrokken zijn, of de Raad van Ministers. In alle gevallen moet het voorwerk gedaan worden vanuit het het ministerie van OWT&C.

Deze zaken spelen voor het aantreden van de intussen afgetreden minister Patrick Pengel. Rondom het aftreden van Pengel werd de bonden medegedeeld dat de nderhavige punten zouden worden opgepakt zodra de nieuwe minister van dit departement in functie zou zijn.

Een periode daarna werden de bonden gebeld met de mededeling dat zij direct na de begrotingsbehandeling voor de besprekingen zouden worden uitgenodigd. De arbeidsproblemen bij de respectieve sectoren van deze bonden stapelen zich intussen steeds op.

Vernomen wordt dat de bonden zich zullen verstaan met hun respectieve achterban voor afstemmen over een effectieve doorbraak in de trainage.

Overige berichten