fbpx

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet.
Leden/medewerkers op afdelingen bij wiens werkkring verbeterde preventieve en effectieve voorzieningen zijn getroffen, mogen oordelen over al dan net bezoeken van de werkplek. Verder hoeven medewerkers die van mening zijn dat er geen adequate of helemaal geen voorzieningen getroffen zijn die hun medische conditie/veiligheid garanderen, het risico niet te nemen om op de werkplek te verschijnen.
Medewerkers kunnen uit solidariteit met de hierboven genoemde groepen collega’s een standpunt in uitvoering brengen. Indien bepaalde werkzaamheden zeer noodzakelijk of dringend zijn, kan hiervoor in afstemming via de directie om dispensatie worden gevraagd bij de bond.
Intussen wordt verwacht dat voor de normalisatie van de situatie de leiding van de universiteit erop toeziet dat alle afdelingshoofden de desbetreffende Covid-19-protocollen op een centraalpunt ter inzage ligt van alle medewerkers en dat er op regelmatige basis hierover fysiek overleg wordt gevoerd, waarbij de mogelijkheid bestaat tot aanpassing per werkkring.
Indien de leiding besluit het werk van huis uit voort te zetten, geldt dat ook voor de medewerker. Hierdoor kan de inbreng van de medewerker worden ingevoegd.
Alvast stellen de lidbesturen van de WFU de volgende voorwaarden:
1. Zogenoemde controleposten, waarbij de temperatuur wordt gemeten en nadrukkelijke duidelijke ontsmettingsfaciliteiten aanwezig zijn. Bij voorkeur faciliteiten om de handen te wassen. Deze posten moeten worden bemand door een speciaal hiervoor geïnstrueerde medewerker. Voorbeeld locaties; ingang AdeKUS en haar gebouwen, ingang bij de instituten. In principe zullen onder andere bovengenoemde voorzieningen tegelijk voor alle locaties moeten gelden (integraal).
2. De Protocollen dienen binnen 2 weken geëvalueerd en bijgesteld te worden.
3. Alle medewerkers/studenten die in contact zijn gekomen met een covid-19 besmette persoon, moeten in thuisquarantaine al dan niet op advies van BOG en worden gemonitord. De medewerkers die met beschermingsmiddelen hebben gewerkt maar niet in contact zijn geweest met de positieve, moeten hun klachten zelf monitoren volgens instructies van het BOG en bij klachten direct 178 of huisarts contacten.
Indien medewerkers geen risico hebben gelopen, mogen ze met beschermingsmiddelen en inachtneming van de Covid-maatregelen doorwerken. a. Indien een medewerker onbeschermd contact heeft gehad met een positief geteste Covid-19-patiënt, moet deze in overleg met BOG gedurende door deze instantie aangegeven periode in quarantaine. Hetzij thuis of in een overheidsfaciliteit (protocol overheidsinstanties)
4. Gebouwen waar een Covid-19 besmette student/medewerker/bezoeker deze heeft bezocht, dienen onmiddellijk gesloten te worden om vervolgens ontsmet te worden door een gerenommeerd bedrijf/instantie in Suriname.
5. Alle afdelingen dienen op basis van de werkdruk/capaciteit regelmatig door de werkgever voorzien te worden van adequate reinigingsmiddelen voor het reinigen/ontsmetten van de handen, voorwerpen en apparatuur. (geen palm)
6. De setting en ventilatie van werkplekken van de universiteit en haar instituten moet serieus bekeken worden.
7. De dienstvoertuigen dienen tijdig en geregeld gedesinfecteerd te worden.
8. Voorzieningen van kwalitatieve mond/neuskappen vanuit de werkgever voor de werknemers.
9. De WFU stelt wederom voor om een gemengde commissie te installeren bestaande uit vertegenwoordigers van bestuur, medewerkers, studenten en de bond om protocollen inzake Covid-19 op de AdeKUS steeds te evalueren en bij te stellen. Deze werkgroep zou eventueel ook belast kunnen worden met het monitoren van medewerkers/studenten en het gedeelte van de contact tracing.
Op het Adek-bestuur wordt een beroep gedaan de besturen van de WFU en haar lidbonden heel snel uit te nodigen voor nadere formulering van gemeenschappelijke condities, waardoor de situatie op de werklocaties van de universiteit en haar instituten genormaliseerd kan worden

BEKIJK OOK
Inspanningen armoedebestrijding door AW&J toegelicht aan Wereldbank