Bond OWMCP in conclaaf met ROS-minister

Bond OWMCP in conclaaf met ROS minister

GFC NIEUWSREDACTIE- Het personeel van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OW CP) in Nickerie, Suriname, heeft het vertrouwen opgezegd in de waarnemend directeur Sanjay Triloki.

Het personeel en de directeur kunnen niet door één deur. Volgens hen maakt de directeur zich schuldig aan ontoelaatbare handelingen.

Naar aanleiding hiervan is de bond formeel uitgenodigd door de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Gracia Emanuël, voor een gesprek.

De minister had eerder via een telefoongesprek de aandachtspunten van de bond aangehoord en heeft toen toegezegd een tussentijdse oplossing te zullen zoeken. Dit moest nog in een brief worden geformaliseerd.

Terwijl dit proces gaande was, stapte de bond naar de pers, wat storend overkwam bij de minister. Volgens de bewindsvrouw is het belangrijk dat de rust terugkeert.

Na het gesprek van vandaag is er een overeenstemming bereikt met de bond. Voor structurele oplossing in deze kijkt de regering in de tussentijd uit naar een geschikte kandidaat voor de functie. Daarbij is het van belang dat het kandidaat voor de directeursfunctie over de juiste competenties moet beschikken om de organisatie professioneel te kunnen leiden.

OOK INTERESSANT
Lerarenbonden in Suriname eisen gesprek met minister over onderwijskwesties

De minister gaf aan dat ze ook het bestuur van OWMCP spoedig zal uitnodigen voor een formeel gesprek. De ROS-bewindsvrouw wees tijdens het gesprek met de bond erop, dat ondertussen de verkiezingen bij de inliggende waterschappen reeds hebben plaats gevonden.

Binnenkort zullen ze hun afvaardigingen aangeven die plaats moeten nemen in het OWMCP-bestuur.