fbpx

Bond Milieubeheer solidair met gedupeerde landsdienaren

GFC NIEUWS- De Algemene Bond Personeel Milieubeheer heeft er begrip voor wanneer medewerkers van dit directoraat, dat tegenwoordig ook Openbaar Groen genoemd wordt, participeren aan de protestmanifestatie.
Bondsvoorzitter Hugo Blanker zegt dat de ABPM volledig staat voor de eisen van de Werknemers Organisatie Openbare Werken (WOOW)
Voor wat betreft Milieubeheer blijkt dat er zaken in de realisatie fase zijn. Als gevolg van late doorgeleiding van rapportage naar en vanuit onze bond is de daadwerkelijke uitbetaling van de eerste groep niet gehaald voor november. In december zal de gedeeltelijke tegoeden periode uitbetaald worden.
De minister van OW wil namelijk de individuele dossiers compleet hebben. De bond is het daarmee eens. Zij stelt direct dat de minister er degelijk op moet toezien dat de afdelingshoofden met hun medewerkers tempo maken. Als het moet, moet de opdracht tot overwerk gegeven worden.
In elk geval verwacht de ABPM dat het resultaat van het op te voeren tempo er uiterlijk eind volgend week aanvaardbaar tempo is.
ABPM typeert een desbetreffende brief van president Chandrikapersad Santokhi aan de COL als werkbaar. De Confederatie had namelijk in een brief van 10 september de aandacht van het staatshoofd gevraagd voor de problematiek op de ” reiging van de dienstbetrekking van medewerkers”.
Bij de uitvoering doet de ene minister ingewikkelder dan de andere. De ABPM heeft mede aan de hand van dit besluit gesteld dat een maximum aantal gedupeerden eind december 2020 moet kunnen ontvangen. Veel van deze leden zijn werkzaam in de districten.
Intussen wordt intensieve medewerking verwacht van de leidinggevende in de districten. Vermeldenswaard is verder dat de lijsten van Coronie en Commewijne al binnen zijn. De ABPM heeft er alle begrip voor de oproep van de Werknemers Organisatie Openbare Werken.

BEKIJK OOK
Gemeenschap Brokopondo vraagt hulp voor enorme wateroverlast