Bond LVV bespreekt vraagstukken personeel met minster Parmessar

Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de Algemene Bond van LVV Personeel (ABLP) onder leiding van Michael Miskin ontvangen voor een gesprek.

Tijdens dit bezoek donderdag zat ook het Overlegorgaan aan, dat de minister informeerde over de brandende vraagstukken het personeel aangaande.

De taak van het Overlegorgaan is om op reguliere basis de minister te adviseren overpersoneelsaangelegenheden. Eveneens adviseert zij het personeel van het ministerie.

Na de kennismakingsronde is gesproken over onder andere de knelpunten. Minister Parmessar heeft aan het orgaan gevraagd werkbare voorstellen met betrekking tot de personeelsaangelegenheden binnen korte termijn in te dienen, zodat die kunnen worden uitgevoerd.

De bondsvoorzitter bedankte de minister voor zijn openhartigheid en constructieve opstelling. De minister wees aan het eind van het gesprek de beleidsadviseur Jaswant Sathoe aan als gesprekspartner tussen de bond en het ministerie.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...