fbpx

Bond Hakrinbank keurt politieke inmenging af

En een verklaring zegt de Hakrinbank Werknemers Organisatie (HWO) kennisgenomen te hebben van de ongepaste wijze waarop de directeur van de bank is besproken en de bank in het nieuws is gebracht de afgelopen dagen waarbij kennelijk politieke motieven een rol spelen. Ook heeft zij kennisgenomen van de informatie en discussies in de laatst gehouden Aandeelhoudersvergadering op dinsdag 10 juli.

De HWO keurt elke partij politieke inmenging in de organen van de bank sterk af. “Wij roepen de directie en de Raad van Commissarissen op om hun taken onafhankelijk van welke partij politieke inmenging dan ook uit te voeren zodat de belangrijke rol welke de bank vervult binnen onze samenleving als solide en betrouwbare financiële instelling kan blijven spelen”.

De HWO zal niet toestaan dat door partijpolitieke inmenging in organen van de bank de arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden van de onze leden zijnde de medewerkers van de bank, worden ondermijnd.

De HWO roept de directie en RvC op ernstig te waken dat de bank gevrijwaard blijft van partijpolitieke inmenging aangezien dit negatief zal zijn voor de kwaliteit van de bedrijfsactiviteiten van de bank en kan leiden tot onzekerheid in de dienstverlening aan klanten van de bank.

In haar 25-jarig bestaan heeft de HWO steeds middels het harmoniemodel als grondslag en in goed partnerschap met de diverse actoren overleg gevoerd en meer in het bijzonder de directie van de bank waardoor de belangen van de samenleving en anderen belanghebbenden zoals werknemers en aandeelhouders veiliggesteld zijn.

BEKIJK OOK
Nog geen aanhouding in zaak doodgeschoten geldwisselaar

Ten aanzien van de slepende discussie met betrekking tot de privatisering van de bank en zeggenschap van de Staat als aandeelhouder van de bank gaat de HWO uit van de wettelijke regels en vraagt zij aan alle betrokkenen (de Raad van Commissarissen, de directie, de aandeelhouders, de Staat maar ook de Centrale Bank van Suriname) om zich te houden aan de wettelijke bepalingen ter zake en de bevoegdheden die zij hieraan ontlenen.

“Wij keuren ook af de ongepaste bejegening van de algemeen directeur van de bank in de media en sociale media. Hij heeft zijn verdienste gehad voor de bank en staat op het punt met verdiend pensioen te gaan. Het is dan gepast dat een burger die zijn bijdrage heeft geleverd aan de opbouw van de bank en ons land en op het punt staat om met pensioen te gaan te bedanken en geen trap na te geven. Wij blijven de ontwikkelingen rond de bank nauwgezet volgen en roepen de stakeholders op tot waakzaamheid”, aldus de Hakrinbank Werknemers Organisatie in een verklaring.(GFC)