fbpx

Bond DSB: groepen binnen de samenleving willen DSB overnemen

De DSB Werknemersorganisatie(DSBWO) volgt al geruime tijd de discussie die in de pers en op social media plaatsvindt over de situatie bij DSB. Zij wijst in een verklaring erop dat reeds geruime tijd bekend is dat de DSB een moeilijk jaar achter de rug heeft. Deze zaken zijn op de onlangs gehouden aandeelhoudersvergadering indringend aan de orde geweest.

Het is DSBWO duidelijk dat er binnen de samenleving groepen zijn die DSB willen overnemen en daarom behoefte hebben dat er chaos ontstaat binnen de bank. Vandaar dat er steeds weer oude koeien uit de sloot worden gehaald. DSBWO zal zich hiertegen met hand en tand verzetten.

Het moet duidelijk zijn dat vanaf het moment van het bekend worden van de resultaten van de bank over het jaar 2016 (geruime tijd voor de AVA), DSBWO continu in overleg is met de directie omtrent de oorzaken. En ook over de te nemen stappen om deze situatie verder te voorkomen in het vervolg.

Dit heeft er toe geleid dat er momenteel een herstelplan in uitvoering is dat moet leiden tot herstel en groei. Dit herstelplan is ook onderdeel geweest van de overeenkomst die dit jaar gesloten is tussen DSBWO en DSB directie aangaande de lonen van het CAO personeel.

Het is voor DSBWO duidelijk dat het ingezette traject nu reeds zijn vruchten heeft afgeworpen, omdat uit de cijfers van het afgelopen halfjaar (2017) blijkt dat herstel reeds heeft plaatsgevonden.

OOK INTERESSANT
Presidentiële Commissie Ontwikkeling Commewijne ingesteld

De werknemers van DSB die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse operatie binnen de bank hebben als geen ander heel goed zicht daarop. De werknemers van DSB garanderen daarom de totale samenleving in het bijzonder de DSB – cliënten dat hun geld veilig is bij de bank.

Het is zoals eerder aangehaald geen nieuws meer dat DSB een slecht jaar achter de rug heeft. Het bevreemd DSBWO daarom ten zeerste dat dit nu wederom als rede wordt aangegeven om hun tegoeden bij de bank op te nemen en dit door personen die zelf niet eens in Suriname zijn en ook geen binding hebben met de DSB.

DSBWO verwerpt daarom met klem deze handelingen die ter kwader trouw zijn en als doel hebben DSB in een kwaad daglicht te plaatsen, om hen moverende redenen. Hierbij wordt er misbruik gemaakt van de slechte financiële situatie van de staat door deze over een kam te scheren met DSB om zo meer wantrouwen op te wekken bij de gemeenschap.

DSBWO blijft daarom waakzaam om de belangen van DSB, haar werknemers en haar cliënten in het bijzonder te waarborgen.(GFC)