fbpx

Bond ambtenaren Burgerlijke Stand bespreekt pijnpunten met Noersalim

GFC NIEUWS- Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft een delegatie van de bond van ambtenaren bij de Burgerlijke Stand onlangs ontvangen.

De delegatie werd geleid door voorzitter Ronald Hooghart. Tijdens dit onderhoud, waarbij de minister werd bijgestaan door directeur van Binnenlandse Zaken, Putridewi Amatsoemarto, zijn er enkele essentiële zaken aan de orde gebracht.

De voorzitter van de bond gaf aan dat er enkele knelpunten zijn met betrekking tot het optimaal functioneren van de ambtenaren op de diverse Bureau’s voor Burgerzaken (BvB’s). Hij pleitte voor verbetering van de fysieke werkomstandigheden van deze ambtenaren.

In het verlengde hiervan pleitte voorzitter Hooghart voor het versneld afbouwen van de verschillende gebouwen van de BvB’s. Voorts gaf de voorzitter ook aan dat het imago van het CBB dusdanig moet worden verbeterd bij de samenleving.

Een ander onderwerp van gesprek was de wens van Hooghart om het CBB te verheffen tot een directoraat binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken, zodat zaken vlugger kunnen geschieden, met daaraan gekoppeld het herbeschrijven en herwaardering van de diverse functies binnen het CBB.

BEKIJK OOK
Leden subafdeling NDP Welgelegen leren zelf roti bakken

Aan de hand van het voorgaande kon minister Noersalim de voorzitter geruststellen, dat het afbouwen van de verschillende BvB’s prioriteit geniet.

Hij deelde Hooghart ook mee dat er reeds een assessment is gedaan voor vernieuwingen van apparatuur voor het CBB.

Met betrekking tot het herbeschrijven en herwaarderen van functies binnen het CBB, kon de minister heel enthousiast aan Hooghart mededelen dat dit proces reeds voor 90% is voldaan en beloofde de voorzitter van de bond dat dit zeker binnen twee maanden reeds tot uitvoering kan worden gebracht.