BOG en Volksgezondheid betreuren valse FB-accounts

Recentelijk is gebleken dat er een valse Facebookpagina voor het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) is aangemaakt.

De pagina bevat onjuiste en misleidende informatie. Het vertrouwen van de gemeenschap in onze organisatie wordt door deze handeling geschaad.

Het BOG is een professionele instantie onder het ministerie van volksgezondheid die waakt over de openbare gezondheidszorg.

Als deskundige organisatie verschaft het BOG ten alle tijde betrouwbare informatie over onder meer: gezondheidsrisico’s en preventieve maatregelen die de gemeenschap en individuen kunnen treffen ter bescherming van hun eigen gezondheid en dat van de gemeenschap.

Het is daarom niet acceptabel dat valse Facebookaccounts en pagina’s door derden worden beheerd. Dit handelen kan vergaande gevolgen hebben die niet te overzien zijn. De staatsveiligheid kan in gevaar worden gebracht als er via valse pagina’s misleidende informatie wordt verstrekt.

De leiding van het BOG en het ministerie van Volksgezondheid waarschuwen de gemeenschap om zich niet schuldig te maken aan het verspreiden van onjuiste informatie over de volksgezondheid.

Dit zal verder worden onderzocht en eventuele juridische stappen zullen worden ondernomen. Het beheren van valse Facebookpagina’s is misleiding, bedrog en zelfs strafbaar.