Boete bij late aanvraag eerste ID-kaart ingaande 24 januari 2022

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname roept burgers die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op, om zich te voorzien van een ID-kaart.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de ID-kaartenwet 2018.

Indien de leeftijd van 17 jaar reeds bereikt is en niet is voldaan aan het gestelde in de wet, zal een bedrag van
SRD 275,- aan boete en kosten in rekening worden gebracht bij de eerste ID aanvraag.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft ten aanzien van de bovenstaande boete en kosten ontheffing verleend tot en met 24 januari 2022.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Langer doorslapen in het weekend vermindert depressie, volgens nieuw onderzoek

Daarom heeft het CBB in de periode van 20 september tot en met 20 oktober 2021, langere openingstijden om deze groep in de gelegenheid te stellen hun eerste ID-kaart kosteloos aan te vragen en wel van maandag tot en met vrijdag van 15.00-18.00 uur en zaterdag van 8.00-18.00 uur.

De verruimde openingstijden gelden voor alle ID-booths landelijk.

Voor de aanvraag van de eerste ID-kaart is nodig:

1.het familieboek van de ouder of een geboorteakte van de aanvrager.
2.een meerderjarige persoon die meekomt ter bevestiging van de identiteit van de aanvrager. Deze kan zijn één der ouders of de wettelijke vertegenwoordiger of een bloedverwant tot in de derde graad. Deze dient ook zijn of haar ID-kaart mee te nemen.

De overige ID-gerechtigden zijn ook in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de langere openingstijden om hun ID-kaart aan te vragen.

Aan de samenleving wordt gevraagd zoveel als mogelijk hun medewerking voor het bovenstaande te verlenen.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER