Boerenorganisaties geïnformeerd over kredietverstrekking vanuit NOFA

Boerenorganisaties aangespoord voor centrale aansturingsrol

GFC NIEUWSREDACTIE- Op uitnodiging van rijstboeren in Nickerie (Suriname) heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een werkbezoek gebracht aan het rijstdistrict voor gedachtewisseling omtrent kredietverstrekking vanuit het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA).

Hij werd daarbij vergezeld door de directie van LVV en de leiding van het NOFA-bestuur.

Het ministerie is twee weken geleden samen met de coöperatie van geselecteerde boeren en NOFA het zaaizaadprojekt te Prins Bernardpolder gestart. Daarbij is aan de Coöperatie Zaaizaad Boeren (CoZaBo) een centrale aansturings- en uitvoeringsrol toebedeeld bij de inputsvoorziening, productie en afzet.

“Zaaizaad is een zeer gevoelig product. Alle cultuurmaatregelen dienen optimaal te zijn. Vooral bij de oogst kun je niet hebben dat men stagnaties oploopt”, beweert LVV-minister.

Voor een vlotte gang van zaken is door het NOFA-bestuur zelf voorgesteld om te werken naar een eigen machinepark. Voor een areaal van 500 hectaren is dit economisch verantwoord. Er komt ook een speciale unit voor het drogen en zuiveren van het zaaizaad.

OOK INTERESSANT
Ambassadeur Khargi overhandigt geloofsbrieven aan president van Finland

Vooral de kleinere rijstboeren uit diverse polders zijn erg enthousiast over dit model. Volgens hen zou deze manier van werken de ideale oplossing zijn voor de kleinrijstbouw.

Sewdien heeft in twee sessies, een presentatie gehouden voor de Oostelijke- en Westelijke polders. De boeren hebben hierbij huiswerk meegekregen.

Over twee weken zal het overleg verder voortgezet worden tijdens een vervolg informatiesessie door NOFA in de diverse ressorten van Nickerie.