Boeren Uitkijkpolder betreuren gemene aanval op dc Saramacca

GFC NIEUWSREDACTIE- Boeren van de coöperatie van Uitkijkpolder, Landbouw Coöperatie Ressort Jarikaba & Omstreken (Coöperatie RJO), de Veeteelt Coöperatie Saramacca en omstreken G.A. (VCS) i.o. en een aantal boeren van Uitkijkpolder hebben zich verzameld te Kantorencomplex Jarikaba en een gesprek gehad met de districtscommissaris (dc) van Saramacca, Sherin Bansi-Durga.

De aanleiding van hun gesprek was de zware beschuldigingen en beledigingen aan het adres van de dc, welke zijn geuit door enkele boeren in de media.

De voorzitter van Coöperatie RJO, M. Ramawadh, heeft zijn verontschuldigingen namens hem en de leden van de coöperatie aangeboden aan de dc en heeft benadrukt dat de dc correct heeft gehandeld.

Door hem is ook aangegeven dat enkele boeren van de omgeving puur om eigen belangen anderen met verkeerde informatie heeft misleidt.

Voorzitter van VCS, R. Narain, is dezelfde mening toegedaan. Echter geeft hij aan dat als wij ons gebied willen ontwikkelen wij van de buurt het gezamenlijk moeten doen.

Dansi-Durga heeft op haar beurt aangegeven dat zij gaat voor ontwikkeling van het district en dat zij nimmer de belangen van de boeren zal schaden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Bizar: vrouw aanwezig bij eigen begrafenis

In deze heeft zij aangegeven dat op de bewuste zaterdag een aannemer op Uitkijkpolder, de boezemlozing zou beginnen op te schonen, zonder enige kennisgeving en begeleiding.

Tijdens een oriëntatie van de dc ter plekke en bij navraag wat de opdracht van de werkzaamheden precies inhoudt, werd zij door enkele RR- en DR – leden aangevallen en beledigd, zonder een bevredigende antwoord.

Naar aanleiding hiervan heeft toen de dc de eigenaar van de machine gevraagd om de werkzaamheden stop te zetten, totdat er duidelijkheid verkregen zou zijn.

Het is nimmer de bedoeling van de dc geweest om de opschoningswerkzaamheden van de hoofdboezemleiding stop te laten zetten, welke door enkelingen wordt beweerd.

Alle aanwezigen hebben benadrukt dat de dc, in deze correct heeft gehandeld en dat enkele boeren van de Uitkijkpolder zonder goede informatie zich verkeerd hebben uitgelaten tegenover de districtscommissaris van Saramacca.

Allen hebben aangegeven dat zij de districtscommissaris ondersteunen en vragen dat zij het goede werk voorzet ter verder ontwikkeling van het district en met name de agrarische gebieden.

Overige berichten