fbpx

Boek over sfeer en gebeurtenissen modernisering arbeidswetgeving

‘Arbeid in de Pers’, is de titel van een lijvig boekwerk dat door minister Soewarto Moestadja van Arbeid in ontvangst is genomen, uit handen van de schrijver Imro Smith.

Het boek heeft het karakter van een dagboek, waarbij de schrijver sfeer en gebeurtenissen gericht op de voorbereiding en concretisering van het moderniseren van de arbeidswetgeving, chronologisch heeft opgetekend en beschreven als persverslagen.

Plannen om de arbeidswetgeving te moderniseren dateren van jaren geleden, maar de concretisering van deze plannen vond echter pas na 2015 plaats. Als voorlichter op het ministerie stond Smith met zijn neus bovenop deze ontwikkelingen.

Bij het in ontvangst nemen van het boek zei minister Moestadja dat bij zijn aantreden als minister in 2015, hij besefte dat de modernisering van de arbeidswetgeving geen langer uitstel kon lijden.

Met medewerking van: de Raad van Ministers, de Nationale Assemblee, de Staatsraad, het Arbeidsadviescollege (AAC), het Bureau Wetgeving van Justitie en Politie en de directie en staf van het ministerie is de volledige modernisering van de arbeidswetgeving volgens hem al bijna een feit.

De minister zegt dat het produceren van wetten en overige beleidsdocumenten niet compleet is voor de annalen, als niet de sfeer en de gebeurtenissen rondom die ontwikkelingen worden vastgelegd. Hij is daarom ingenomen met het boek dat als naslagwerk kan dienen voor toekomstige bestuurders, ambtenaren van het ministerie, sociale partners, geschiedschrijvers, studenten en de komende generaties.

Minister Moestadja hoopt dat dit boekwerk een aanzet zal zijn voor de overheid om een cultuur te gaan ontwikkelen, waarbij steeds in boekvorm wordt vastgelegd welke ontwikkelingen, hoe deze zich hebben voorgedaan en wie wat heeft bijgedragen.

BEKIJK OOK
Enorme drukte bij pompstation om verhoogde brandstofprijzen

Bij de aanbieding van het boek gaf Smith een toelichting waarom hij uit het persberichtenarsenaal van het ministerie over de afgelopen 50 jaar, speciaal de persverslagen uit de huidige beleidsperiode heeft vastgelegd in boekvorm. Hij typeert deze beleidsperiode als een ommekeer in het beginsel waarop de arbeidswetgeving, die dateert uit de jaren veertig, gebaseerd is.

Volgens hem is de verouderde wetgeving geschreven vanuit de maatschappelijke dominantie van de kolonisator die de greep op werkenden hiermee heeft weten te bestendigen. Ook na de onafhankelijkheid is volgens Smith deze wetgeving langer dan 4 decennia de basis gebleven voor de arbeidsverhoudingen in ons land.

De modernisering van de wetgeving die nu in gang is gezet, zal volgens hem een nieuw tijdperk inluiden in de geschiedenis van het arbeidsrecht, gezien het feit dat de beginselen van ‘decent work’ voor het eerst hebben gegolden als basis van de haast gemoderniseerde wetgeving. Hij vindt dat hierdoor eindelijk waarborging van evenwichtige arbeidsverhoudingen gegarandeerd is.

‘Arbeid in de pers’, is niet het eerste boekwerk van de hand van Smith. Hij heeft eerder de boeken geschreven: 40 jaar Ministerie van Arbeid; Minimumloon in Suriname; het jubileumboek van het Staatsziekenfonds en nu heeft hij klaar voor de drukker een manuscript over de geschiedenis van de pensioenen in ons land.

Het jongste boekwerk heeft een liggend A-4 formaat en telt 300 pagina’s. Het is geïllustreerd met foto’s en krantenartikelen. De oplage is slechts 100 en is voor het merendeel bestemd voor school –en openbare bibliotheken.(GFC)