fbpx

Boedelproblematiek vertraagt uitreiking grondbeschikkingen Saramacca

Saramacca kent veel boedelgevallen waarbij het noodzakelijk is dat erfgenamen mee moeten tekenen. Dit brengt meestal vertraging met zich mee en is ook de reden waarom veel van de aanvragen nog niet behandeld kunnen worden. Vanuit het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB) wordt gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening.

RGB heeft de vorige week in het district Saramacca bereidverklaringen, toewijzingsbeschikkingen en goedkeuringsoverdrachten uitgereikt aan bewoners in het district. Voor het eerst zijn er in Saramacca in totaal 268 grondbeschikkingen uitgereikt.

Deze aanvragen waren reeds tientallen jaren geleden ingediend bij het Domeinkantoor. Het was de bedoeling een hoger aantal uit te reiken, maar vele dossiers waren incompleet.

OOK INTERESSANT
Melkcentrale verhoogt prijzen

Wanneer blijkt dat aanvragen niet compleet zijn, wordt vanuit het ministerie contact opgenomen met de aanvrager zodat die alsnog de ontbrekende documenten kan indienen.

In haar beleid heeft de minister de nadruk gelegd op het in behandeling nemen van alle oude aanvragen die al tientallen jaren in het archief van RGB liggen. De volgende uitreikingen zullen plaatsvinden in respectievelijk Nickerie, Coronie en Para.(GFC)