fbpx

Bodemonderzoek in Commewijne voor gereguleerde hennepteelt

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is van start gegaan met bodemonderzoek ter realisering van de gereguleerde hennepteelt (cannabis) voor medische en industriële doeleinden in Suriname.

Dinsdag zijn er door een team van het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek en het LVV-ressortkantoor Tamanredjo, bodemmonsters genomen nabij de Orleanekreek in Commewijne.

Aan de hand van de aanwezige bodemnutriënten, zal blijken welke variëteit hennep, het best geteeld kan worden in het beoogd gebied.

In 2011 is het initiatief genomen een nationale basis te leggen voor de ontwikkeling van deze nieuwe agro-industrie in Suriname.

In juli 2019 wisselden belanghebbenden en deskundigen uit diverse sectoren van gedachten tijdens een “International Experts Conference on Cannabis” teneinde te komen tot een gereguleerde en vergunning plichtige cannabisindustrie voor medische en industriële doeleinden in Suriname.

De eigenaar van het terrein waar de bodembemonstering heeft plaatsgevonden, Wim Carbiëre, gaf in een vroeg stadium te kennen, deelgenoot te willen zijn van deze nieuwe agrarische ontwikkeling in ons land.

Hij deed via de afdeling Agro-Hydrologie van het ministerie van LVV een aanvraag tot bodemonderzoek op het terrein dat hij wil inzetten voor het telen van hennep.

BEKIJK OOK
Btw zal geen kostprijsverhogend, maar wel inflatoir effect hebben

Dit gewas welke gegeven onze bodemgesteldheid en klimaat optimaal kan worden verbouwd, zal na het af oogsten verwerkt of niet verwerkt, afgezet worden op de internationale markt.

De beoogde teelt van dit nieuw agrarisch- industrieel gewas kan een grote bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Commewijne in de vorm van ondernemerschap en werkgelegenheid.

Met deze nieuwe ontwikkeling wil de Surinaamse overheid, de diversificatie van onze economie verder realiseren.

LVV-minister Rabindre Parmessar benadrukt dat het gebruik en/of cultivering van cannabis enkel is toegestaan ten behoeve van medische, industriële en of wetenschappelijke doeleinden.

Aangezien de industriële cannabis door de Verenigde Naties is gewaarmerkt als tuinbouwgewas, vallen de teelt, cultivatie, productie alsook de fabricage onder LVV.

Deskundigen van dit ministerie zijn belast met de specificatie van de vormgevingsaspecten van de teelt van Cannabis. Hierbij zijn ook de voorgestelde productielijnen alsook internationale marktaspecten relevant.