fbpx

Blok slikt Suriname-uitspraken in: ‘Niet zo bedoeld’

Stef Blok, de Nederlandse minister (Buitenlandse Zaken) over wie vandaag ophef ontstond na een uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla waarin hij onder andere opmerkelijke uitspraken doet over Suriname, legt in een verklaring uit verkeerd begrepen te zijn.

Blok had gesteld dat hij geen enkel land kent waar verschillende etnische groepen vreedzaam met elkaar leven. Vanuit zijn gehoor werd hierop Suriname als voorbeeld genoemd, waar dat wel lukt.

“Suriname als vreedzaam? Courageous, deze opmerking. Dus de partijen in Suriname zijn niet langs etnische lijnen opgedeeld? Ik bewonder je optimisme – Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling,” had Blok geantwoord.

Geen gewone failed state

Daar komt de minister nu op terug. “Toen ik de term ‘failed state’ gebruikte, bedoelde ik niet de gangbare internationale definitie van een failed state.

Hoewel de verschillende bevolkingsgroepen in de zeer divers samengestelde Surinaamse maatschappij vreedzaam met elkaar samenleven, blijft de etnische herkomst in hoge mate bepalend voor de politieke verhoudingen,” zegt hij in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

BEKIJK OOK
Werkgroep start traject om Wageningen toerismerijp te maken

“Veel Surinaamse kiezers stemmen op kandidaten uit hun bevolkingsgroep (niet per se op etnische partijen) in de verwachting dat deze politici het beste voor hun belangen zullen opkomen.

Ik heb bedoeld te zeggen dat dit helaas een zwakte is in het politieke bestel.”

Vanuit de politiek en door maatschappelijke groepen werd verontwaardigd gereageerd op de uitlatingen van Blok. Zelfs zijn eigen partij, de VVD, nam onmiddellijk afstand van zijn woorden. Minister-president Mark Rutte nam (nog) geen afstand van de uitspraken.

De uitspraken van Blok passen binnen de toenemende xenofobie in Europa en de Verenigde Staten, waarbij politici – en zelfs regeringsleiders – niet schromen te waarschuwen voor immigratie. Blok had geopperd dat vreemdelingenhaat mogelijk aangeboren is.