Blanker: minister Ferrier misbruikt “COVID-19”

GFC NIEUWS- Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) probeert zich te verschuilen achter de nationale bezorgdheid rond COVID-19. De minister verschoof een belangrijke bespreking tot nader order, zegt bondsvoorzitter Hugo Blanker.
Op uiterlijk woensdag zou zij aan het Stafcollectief bijgestaan door de personeelsbond (BPMO) en de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL) verslag doen over het juiste besluit aangaande de ontheffing van de onderdirecteur van Onderwijs. Deze afspraak was gemaakt op vrijdag 13 maart.
De bonden hadden een volmondige bekentenis afgedwongen van de minister dat er op neerkomt dat zij schromelijk verzuimd had de betrokkene te verwittigen van de redenen tot ontheffing. Als gevolg hiervan heeft betrokkene zich ook niet kunnen verweren. Ook zijn er andere punten waarover er verder gesproken moet worden.
Voor genoemde onderwijsbonden is de genoemde reden van de verschuiving van de bespreking zeer verwerpelijk.
De arbeidersorganisaties constateren dat de minister blijkt te volharden in rancuneuze besluiten. Zij hebben daarom met onmiddellijke ingang het contact met de minister verbroken.
De bonden hebben donderdagmorgen een strategie bepaald om middels fysieke strijd de gewraakte ontheffing in te doen trekken. “De motivering van de minister zijn achterbaks, vals en ondegelijk,” zegt Blanker.
Vandaag wordt er een persconferentie belegd waarbij nader ingegaan wordt op de onderliggende aspecten. Ook worden er andere fysieke strijdmethoden voorbereid.
Intussen is de president gevraagd te interveniëren zodat verdere escalatie wordt voorkomen.
De mogelijkheid bestaat dat de acties ingaande maandag in aangepaste vorm worden hervat.

Overige berichten