fbpx

Biza verliest een harde werker en strijdmakker in Rebin

GFC NIEUWS- Met grote verslagenheid maken de minister, directie, staf en het personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) bekend van hen is heengegaan, hun zeer gewaardeerde medewerker en collega, Vergillio Rebin, in leven Onderdirecteur Administratieve Diensten.
“In Rebin verliezen wij een Onderdirecteur Administratieve Diensten die zijn verantwoordelijkheden kende, een harde werker, een goede medewerker, een strijdmakker,” wordt aangehaald.
Dinsdag en woensdag om 13.00 – 18.0 0uur is er gelegenheid tot het tekenen van het condoleanceregister in het partijcentrum van de HVB aan de Benjaminstraat.
De uitvaart zal plaatsvinden volgens het Covid-19-protocol en wel op woensdag 26 augustus om 15.00 uur op de Algemene Begraafplaats Accaribo.
Voorafgaand aan de uitvaart wordt in de aula aldaar een korte uitvaartdienst gehouden.
Het ministerie condoleert alle nabestaanden en wensen hen heel veel kracht toe met dit verlies.

BEKIJK OOK
Gezin dakloos door brand