fbpx

Biza transformeert administratiefrechtelijk verkeer overheid

GFC NIEUWSREDACTIE- Door het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) in Suriname wordt thans als uitvloeisel van het Herstelplan 2020-2022 het Public Sector Reform programma (PSR) uitgevoerd.

Binnen het PSR-programma wordt de nadruk gelegd op het transformeren van dienstonderdelen en het efficiënter maken van het administratiefrechtelijk verkeer binnen de totale overheid. Overeenkomstig de formele taakstelling vervult BiZa daarbij een centrale rol voor alle ministeries.

De afdeling Personeelsbeheer, voorheen Centrale Personeelsadministratie (CPA) van het directoraat Human Resources Management van Biza, is onderdeel van het administratiefrechtelijk verkeer voor het screenen, bijhouden en waar nodig corrigeren van alle personele beschikkingen en resoluties.

De afhandeling van deze personele stukken geschiedt echter nog heel inefficiënt en leidt tot grote achterstanden in de verwerking van stukken en onzekerheid bij de landsdienaren.

OOK INTERESSANT
Protestmanifestatie 24 maart in Paramaribo wordt een grote flop, vermoedt criticus

Al enige jaren bestaat de behoefte voor uniformiteit en standaardisering van personele stukken om meer efficiëntie te brengen in de afhandeling.

Op 12 oktober 2022 heeft directeur Mohamed Nasier Eskak van BiZa besloten om invulling te geven aan de herstructurering en efficiëntie van de werkzaamheden.

Binnen dit traject is de standaardisering van de personele stukken meegenomen. Voor het aansturen van het hele traject is er een monitoringsgroep ingesteld onder coördinatie van mr. Earl Tokarijo, Andreas Wahap en Henk Sidoel.

Middels trainingen en informatiesessies zullen de verschillende standaardmodellen binnen het standaardiseringstraject worden gedeeld met de functionarissen van de afdeling Personeelszaken (PZ) van de verschillende ministeries.